HYVINVOINTI

Kulttuuriluotsin tilaaminen itselle, sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaalle tai omalle läheiselleen kannattaa, koska kulttuuriin osallistuminen tukee hyvinvointia ja terveyttä. Useissa suomalaisissa ja kansanvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kulttuurilla on paljon positiivisia terveysvaikutuksia, jotka ovat yhteydessä niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen sekä pidempään elinikään (mm. Laitinen 2017; Lehikoinen & Vanhanen 2017).

Myös luotsattujen parissa tehty Heidi Jäntin haastattelututkimus (2017) osoitti luotsitoiminnan mahdollistavan käyttäjilleen kulttuurin positiivisia hyvinvointivaikutuksia. Luotsaaminen lisäsi sosiaalisia kontakteja vähentäen yksinäisyyttä. Lisäksi se kasvatti tasa-arvoisuuden kokemuksia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Luotsaaminen myös lisäsi haastateltavien kulttuuriosallistumista sekä laajensi kulttuurimakua.

”Sitä huomaa, että nyt mä voin hyvin, ja tämmöset asiat tuottaa mulle hyvinvointia lisää.”

”Ja sitten ne terveydelliset vaikutukset, siellä mä huomaan verenpainemittarista sen. – – Se fyysiseen terveyteen vaikuttaa ja henkiseen terveyteen se vaikuttaa eritoten, joka on munkin kohdalla aika paljon säästäny sitä, että mä en oo psykiatrian avopoliklinikan palveluita tarvinnu nyt kovinkaan paljoo. Todennäkösesti mä oisin nyt semmosessa elämäntilanteessa, että mä käyttäisin niitä paljon enemmä. Se on ihan mun kohdalla ollu säästöä kaupungin budjettiin.”

Kulttuuriluotsin tilaamiseen voi tutustua tältä sivulta.

Lisätietoa ja linkkejä kulttuurin ja taiteen harrastamisen terveysvaikutuksia:

Artsequal-hankkeen julkaisut: http://www.artsequal.fi/tulokset

Laitinen, Liisa (2017). Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua (tutkimuskatsaus aiheeseen): http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522166159

Lehikoinen, Kai & Vanhanen, Elise (2017). Taide ja hyvinvointi: katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/227963

Sitran kirjoituksia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista:

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksista-oppimiseen/7

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, jolla on laaja tietopankki: https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/julkaisut/