Hanke sai alkunsa vuonna 2012 vapaaehtoistoimintaa järjestäville tahoille tehdyn kyselyn pohjalta. Järjestöiltä kysyttiin vertaistuen kehittämisen tarpeista. Vastauksia tuli yli 50:ltä vertaistuen asiantuntijalta eri puolilta maata. Kyselyssä nousivat vahvimmin esiin seuraavat tarpeet: yhteiset koulutukset vapaaehtoisille eri puolilla Suomea, paikallista sekä alueellista yhteismarkkinointia vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta sekä paikallisia työnohjauksia vapaaehtoisille vertaisohjaajille. Näihin tarpeisiin Avita kaveria -hanke pyrkii vastaamaan.

Hankkeen ”Avita kaveria – ryhdy vertaisohjaajaksi” kantavana ideana on mahdollistaa alueellisesti ja valtakunnallisesti eri toimijoiden vertaistoiminnan kehittäminen ja hyvien toimintamallien levittäminen. Hanke saa rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja sitä hallinnoi Kansalaisareena ry. Avita kaveria ei tarjoa pelkästään mahdollisuutta saada peruskoulutusta vertaisohjaajien kouluttamiseen, vaan myös mahdollisuuden verkostoitua muiden vertaistoimintaa aloittavien/tekevien tahojen kanssa. Näin saadaan valtakunnallisesti levitettyä monien toimijoiden hyviä kokemuksia vertaisuudesta ja uusia toimijoita tarjoamaan kansalaisille vertaistukea. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä olisi luotu valtakunnallinen verkosto erilaisista vertaistoimijoista, jotka yhdessä pystyvät kouluttamaan uusia vertaistoimijoita omalle alueelleen taustaorganisaatiosta riippumatta.

Yhtenä tärkeänä tarpeena kyselyssä nousi myös tuen tarjoaminen niin vertaistoimijoille kuin kouluttajille. Tähän tarpeeseen hanke pyrkii vastaamaan tarjoamalla jatkokoulutusta vertaistoiminnanohjaukseen. Koulutus sisältää työnohjauksellisia elementtejä ja sen on tarkoitus antaa koulutetuille lisää valmiuksia toimia vertaisohjaajien tukena. Myös kouluttajille ja vertaistoiminnanohjaajille pyritään järjestämään hankkeen aikana mahdollisuus osallistua työnohjauksellisiin ryhmätapaamisiin.

Hankkeen toinen osa ”Avita kaveria – vertaistuella on merkitystä” vastaa tarpeeseen tuoda vertaistoimintaa tunnetuksi ja hankkia uusia vapaaehtoisia eri toimijoille.

Avita kaveria -hankkeessa työskentelee projektinvetäjä Heli Lumiaro ja projektiassistentti Anja Hilander. Projektinvetäjä Heli Lumiaro on koulutukseltaan sosionomi (AMK) sekä työnohjaaja RR. Hänellä on laaja kokemus erilaisista sosiaalialan työtehtävistä ja kouluttamisesta. Heli on itse toiminut vapaaehtoisena ja kouluttajana VPK:ssa, SPR:ssä sekä toiminut lasten ja perheiden tukena MLL:ssä ja Suomen mielenterveysseurassa.

Anja Hilander aloitti Avita kaveria -hankkeessa assistenttina kuluvan vuoden lokakuussa. Anja on ekonomi sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hänellä on vahva osaaminen yrityksen talouden ja hallinnon kehittämistehtävistä sekä talouden suunnittelusta ja seurannasta. Lisäksi hän on toiminut laaja-alaisesti ammatillisen opetuksen työssäoppimisen kehitystyössä ja opetuksessa Hyriassa. Vapaaehtoistoiminnan tuntemusta hänelle on kertynyt mielenterveyskuntoutujen ja ikäihmisten tukijana kotiseudullaan Hyvinkäällä.