Huvudredaktören har ordet 3/2014

Är varje dag de frivilligas dag? Senaste år påbörjade Medborgararenan traditionen att belöna Årets frivilliga. Detta år lyftes ur gräsrotsnivån närapå 100 inspirerande exempel från olika delar av Finland. Under  Frivillighetsverksamhetens mässa den 3.12. kommer en ny Årets frivilliga att publiceras.

Företagsamheten Avita kaveria (Hjälp en kamrat) 2014-2016 presenterar sig
Den bärande idén i företagsamheten för ”Avita kaveria – ryhdy vertaisohjaajaksi” (Hjälp en kamrat – bli en stödledare) är att regionalt och nationellt möjliggöra uttvecklandet av stödverksamhet och spridandet av goda verksamhetsformer.

Höstseminariets tema för frivilligarbetets koordinatorer var medverkan
Finlands koordinatorer för frivilligverksamheten träffades igen i slutet av oktober i Jyväskylä. Detta år var temat för det årliga seminariet Frivilligverksamhet som en kanal till medverkan. Höstseminariet var redan det sjunde i ordningen.

 

Kreativ omsorg: litet besvär, stor glädje Järvenpään Siskot ja Simot Ry i Träskända är ett unikt samfund för kreativ omsorg, som arrangerar möjligheter att med låg tröskel hjälpa människor. Det finns en vilja att utvidga det populära samfundet för kreativ omsorg till en riksomfattande verksamhet.

Nya medverkare i Nätarenan Ann Jokinen ja  Timo Ulkoniemi

Frivillighetsarbetets fokus ligger i att fråga Den 1.Oktober ordnades ett internationellt webinar i ämnet “Use of Technology to Promote Volunteering”, dvs.”Användning av teknologi för att befrämja frivilligverksamheten”.Ett tiotal deltagare från olika delar av världen medverkade, bl.a. från USA, Danmark, Hongkong och Australien.

Innoby – Innobyns Kommunens invånare i centrum-nätverktygsbacken öppnar nya påverkningsmöjligheter för invånarna

Innobyn är ett innovationssamfund inom välfärds- och hälsobranschen som är öppet för alla. Innobyn erbjuder utvecklingsverktyg som grundar sig både på elektroniska och fysiska möten. Innobyn samlar resultaten från verksamhetens utvecklingsarbete till en plats med målsättning att stöda den hållbara förnyelsen av välfärds- och hälsobranschen.

Lapinlahden Lähde kan väcka sjukhuset till liv Det beskyddade Lappvikens sjukhus har stått oanvänt alltsedan år 2008. Byggnaden har förfallit och förorsakar kostnader, men en projektgrupp kallad Lapinlahden Lähde (Lappvikens källa) har börjat planera ny verksamhet på området

 

På skolningens vågor med M/S Soste Jag deltog som representant för Medborgararenan i M/S Soste-kryssningen 8.-9.10.2014 arrangerad av Soste (Finlands social och hälsa rf). Evenemanget var högklassigt, väl organiserat och utbildningsmässigt stilfullt, aktuellt och förtjänstfullt. Med på kryssningen var över tusen ivriga representanter för Sosial- och hälsovårdsbranschen.