Leena Zittling
Leena Zittling, World NGO Day:n suomalainen hallitusjäsen

Tänä vuonna toisen kerran järjestettävä kansainvälinen kansalaisjärjestöpäivä World NGO Day:n foorumi pidettiin Helsingissä 27. – 28. helmikuuta. Tilaisuuden teemana oli “A new generation of NGOs, as a part of multisectoral approach”.

Kyseessä oli kaikkien aikojen tärkein NGO-sektorin tapahtuma Pohjoismaissa tähän saakka, ja tapahtuma oli erittäin merkittävä rajapyykki NGO-sektorin toimijoille globaalistikin.

Tilaisuudessa vieraili huippujoukko kansainvälisiä puhujia.
Tilaisuuden avasi ministeri Pekka Haavisto, muita puhujia ovat muun muassa EU:n kehityskomissaari Andris Piebalgs, Pohjoismaiden Neuvoston pääsihteeri Britt Bohlin, UNESCOn sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Eric Fault ja Uuden-Seelannin entinen pääministeri Helen Clark.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös kansalaisjärjestöjen aloitekilpailu, jossa kansalaisjärjestöt esittelivät merkittävän hankkeensa. Kilpailuosioita oli kaksi: Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi sekä Tasa-arvo yhteiskunnan voimaannuttajana.

Voittaja Terveys ja Sosiaalinen hyvinvointi -osiossa oli Mielenterveysomaisten
keskusliiton Prospect-aloite, joka esittelee vertaisryhmämallin mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille. Prospect-vertaisryhmä auttaa omaisia lisäämään itsetuntemustaan sekä antaa selviytymisvalmiuksia ja työkaluja jaksamiselle ja elämänhallinnalle arkielämässä parantaen omaisten elämänlaatua.

Tasa-arvo yhteiskunnan voimaannuttajana -kilpailuosiossa voittajaksi selviytyi Suomen Akateemisten Naisten Liiton järjestämä Luetaan yhdessä -hanke. Hanke tukee maahan muuttaneiden naisten kuntoutumista lukutaitoa ja suomen kielen opetusta vahvistaen.

Toisen päivän kilpailuosio herätti laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja kilpailuosiota tullaan laajentamaan sekä uudelleen kehittämään jatkossa.

Kalenteripäiväksi

World NGO Day:n tavoite on saada kansalaisjärjestöille oma virallinen kalenteripäivä. Muun muassa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO toimi tilaisuuden taustayhteisönä lukuisten eri maiden kansalaisjärjestöjen ohella. Helsingin tilaisuuteen oli kutsuttu järjestöjen edustajia Suomesta ja ympäri maailmaa. Edustettuina oli muun muassa kasvatus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveysasioita ajavia järjestöjä.

Tapahtuma tarjosi hienon mahdollisuuden verkostoitua, luoda yhteyksiä tapahtumaan osallistuvien kansainvälisten merkkihenkilöiden kanssa sekä tavata uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita, tukijoita ja sponsoreita. Tapahtuma oli myös sisällöllisesti merkittävä mahdollisuus kuulla puheenvuoroja uusista aloitteista ja keskustella niin puhujien kuin laajempien delegaatioidenkin kanssa merkityksellisistä aiheista.

World NGO Day tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 Lontoossa ja nyt Helsingissä, mutta tapahtuman saama kansainvälinen näkyvyys rohkaisee järjestäjiä laajentamaan tulevia tapahtumia eri puolille maailmaa. Samaan aikaan Helsingin tapahtuman kanssa järjestettiin vastaavat tapahtumat myös Intiassa ja Washington D.C:ssä.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen Ulkoministeriön, Pohjoismaisen Ministerineuvoston sekä lukuisten strategisten kumppaneiden kanssa. Taloudellisina tukijoina toimivat muun muassa Raha-automaattiyhdistys ja Public Intrest Registry.

Leena Zittling, World NGO Day:n suomalainen hallitusjäsen