Hyppää sisältöön

Hyödyllisiä linkkejä ja lisämateriaalia

Esimerkkipohjia Jeesaan-hankkeesta

Todistus vapaaehtoistoiminnan kurssista
Kuvauslupa nuorille

Oppaita ja opetusmateriaalia

Jeesaan-hankkeen tuottama opetusmateriaali vapaaehtoistoiminnan kursseille ja vapaaehtoistoiminnan peli
Nuorten Akatemian opas projektimaiseen vapaaehtoistoimintaan
Ryhmäytymiseen ja palautteen antoon liittyviä leikkejä ja harjoituksia
• Mäkelä, Peltonen (2012): Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja
• Kamu-hankkeen materiaalit: Oppia innostusta ja draamaa – Opiskelijat vapaaehtoistoiminnassa.
• Sumelius (2018): Encouraging Young Students to Volunteer Through Social Marketing. Pro gradu -tutkielma.
• Sallinen & Lehtimäki (2019): Miten Euroopan kansalaisjärjestöjen työntekijät toimivat 15-19-vuotiaiden opiskelijoiden osallisuuden edistäjinä vapaaehtoistoiminnassa? Opinnäytetyö.
• Virolainen (2013): Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Launeen ja Salpausselän seurakunnissa. Opinnäytetyö.
• Kilpeläinen & Aho (2019): SPR:n Vantaan Nuorten turvatalon nuorten vapaaehtoisten kokemukset ja toiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö.

Videoita vapaaehtoistoiminnasta

18-vuotiaan Juulin tarina siitä, miten hän innostui vapaaehtoistoiminnasta
Nuorille suunnattu video vapaaehtoistoiminnan monista mahdollisuuksista
Vantaan nuorten turvatalon Sara Jessenin esitys nuorten pop up vapaaehtoistyöstä.
Jeesaan-hankkeen projektinvetäjän Heli Lumiaron esitys nuorisotoiminnasta järjestöissä.
Nuorten Akatemian Saara Kallio-Kokon esitys Nuorten omista Mahis-projekteista.

Löydät runsaasti lisää mielenkintoisia videoita Jeesaan-hankkeen omalta Youtube-kanavalta!

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan