Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajat ja vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyötä ja vertaistukea maahan muuttaneille

Why you should volunteer (miksi sinä voisit olla vapaaehtoinen)? Katso video!

Täältä löydät selkokielisen oppaan vapaaehtoistyöstä.

Don’t know any Finnish but want to volunteer in Finland? Here’s a list of volunteering opportunities for English speakers.

Volunteering in Finland

Suomi sinun kielelläsi -palvelu kertoo millaista on elämä Suomessa ja millainen on suomalainen yhteiskunta. Palvelu toimii 12 eri kielellä.

Suomi sinun kielelläsi -infopankki

Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö Suomessa -opas kertoo, miten maahan muuttanut voi aloittaa vapaaehtoistyön.

Vapaaehtoistyö Suomessa – opas maahanmuuttajalle

Järjestötoiminta antaa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan. Pakolaisavun järjestöhautomosta saat tietoa ja tukea järjestötoimintaan.

Järjestöhautomo

Väestöliitto järjestää maahanmuuttajavanhemmille ryhmätoimintaa, joka tukee kotoutumista ja vanhemmuutta erityisesti perheissä, jotka ovat asuneet maassa vasta vähän aikaa.

Väestöliiton vertaistuki

Mielenterveysseura järjestää vertaistukiryhmiä maahanmuuttajille muun muassa venäjän ja arabian kielillä.

Mielenterveysseura

Vapaaehtoistoimintaa maahan muuttaneiden parissa

Pakolaisavun vapaaehtoisena voit muun muassa antaa räätälöityä tukea turvapaikanhakijoille ja maahan muuttaneille, ohjata suomen kielen keskusteluryhmiä ja järjestää tapahtumia, joissa uudet tulijat ja paikalliset tutustuvat.

Pakolaisapu

Punaisen ristin monikulttuurinen toiminta tukee maahan muuttaneiden kotoutumista. Vapaaehtoisena voit toimia vaikkapa maahan muuttaneen ystävänä tai läksykerhon ohjaajana.

Punainen risti

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta yhdistää hyvin suomea puhuvat vapaaehtoiset naiset maahan muuttaneisiin naisiin. Toiminta tukee maahan muuttaneiden äitien kotoutumista ja kielen oppimista sekä tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Väestöliiton toiminnassa voit tukea kotoutumista ryhmänohjaajana, vertaisryhmätoiminnan järjestäjänä tai työuramentorina.

Väestöliitto

Moniheli edistää monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymistä ja tukee monikulttuuriyhdistysten toimintaa.

Moniheli

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry:n Serene-toiminnassa vapaaehtoiset toteuttavat mielenterveyttä tukevia ryhmiä turvapaikanhakijoille. Vapaaehtoistyö soveltuu hyvin myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville.

Serene-toiminta

Kielen ja kulttuurin opetus

Pakolaisavun Puhutaan!-ryhmissä voit järjestää keskusteluryhmiä maahan muuttaneiden kielitaidon tueksi.

Pakolaisapu

Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden naisten kotoutumista ja kielitaidon kehitystä.

Luetaan yhdessä

Suomen kieli sanoo tervetuloa tarjoaa menetelmiä ja vinkkejä vapaaehtoistyötä tekeville kielioppaille.

Suomen kieli sanoo tervetuloa

Työ- ja elinkeinoministeriön materiaalipaketti tarjoaa vapaaehtoisille välineitä kielen ja kulttuurin opetukseen.

Kielen ja kulttuurin opetus maahanmuuttajalle -materiaalipaketti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan