Hyppää sisältöön

Kannanotot

Vuonna 2020

Kannanotto Sisäministeriön järjestämässä arpajaislain uudistamista koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa (11.11.2020)

Kansalaisareenan syyskokouksen kannanotto: Vapaaehtoistoiminta lunastaa paikkansa kriisin keskellä (3.11.2020)

Budjettileikkaukset vaarantavat vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset (3.9.2020)

Avoin kirje Suomen hallitukselle (25.5.2020)

EU rakennerahastot -lausunto (15.5.2020)

Kansalaisareenan kevätkokouksen julkilausuma: Vapaaehtoistoiminnalle taattava riittävät resurssit (16.4.2020)

Vuonna 2019

Kansalaisareenan syyskokouksen kannanotto: Ilmasto tarvitsee vapaaehtoistoimijoiden laaja-alaisen tuen (7.11.2019)

Kansalaisareenan lausunto rahankeräysasetuksesta (9.9.2019)

Kansalaisareenan lausunto aktiivimallin leikkureiden kumoamisesta (6.9.2019)

HS vieraskynäkirjoitus ”Järjestöissä syntyy arvokkaita innovaatioita” (7.8.2019)

Kansalaisareenan kannanotto hallitusohjelmaan

Kansalaisareenan hallitusohjelmatavoitteet

Medborgararenans offentliga uttalande för regeringsprogrammet

Medborgararenans målsättningar för regeringsprogrammet

Vuonna 2018

Lausunto hallituksen esitykseen kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi (15.11.2018)

HS Mielipidekirjoitus: ”Ei ole näyttöä, että pikaisesti järjestetyistä mielenosoituksista olisi ollut harmia” (13.11.2018)

Kansalaisareenan mielipidekirjoitus talkootyöpalkkioiden verotuksesta (18.8.2018)

Kansalaisareenan lausunto ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen (1.8.2018)

Kansalaisareenan lausunto arpajaislain muuttamisesta (6.7.2018)

Kansalaisareenan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain eräistä muutosehdotuksista (6.7.2018)

Lappu luukulle kohtaamispaikoissa? Kohtaamispaikkojen asema turvattava sote-uudistuksessa. Valtakunnallisten Kohtaamispaikkapäivien julkilausuma (27.4.2018)

Kansalaisareenan lausunto rahankeräyslain uudistamiseen (7.3.2018)

Vuonna 2017

Kansalaisareenan lausunto työttömyysturvalain muuttamiseen (15.6.2017)

Kansalaisareenan esitys Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan jäseniksi (1.2.2017)

Vuonna 2016

Kansalaisareenan syyskokouksen lausuma: Vapaaehtoisten oltava tasa-arvoisessa asemassa verotuksessa (2.11.2016)

Kansalaisareenan lausunto verohallinnon ohjeluonnokseen (12.10.2016)

Kansalaisareenan kannanotto demokratiapoliittiseen toimintaohjelmaan (16.9.2016)

Kansalaisareenan lausunto hallituksen esitykseen uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään (7.4.2016)

Vuonna 2015

Kansalaisareenan lausunto vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraporttiin (27.11.2015)

Kansalaisareenan kannanotto uuden avustusjärjestelmän muodostamisperiaatteista (9.10.2015)

Kansalaisareenan kannanotto strategisen tutkimuksen teema-alueista (9.7.2015)

Kansalaisareena ry:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietintöön (30.6.2015)

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan