Hyppää sisältöön

Hankintalakiuudistus on riittämätön

SOSTE pitää hallituksen hankintalakiesitystä oikeansuuntaisena, mutta katsoo että esitetyt uudistukset ovat riittämättömiä. Kansalliset kynnysarvot tulisi korottaa direktiivin tasolle. Myös Kansalaisareena on eri yhteyksissä kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Direktiivin kynnysarvoja vähäisemmissä hankinnoissa lakisääteisiin kilpailutuksiin kuluu suhteettoman paljon resursseja verrattuna niistä saatavaan hyötyyn. Rasite on erityisen suuri pienille hankintayksiköille ja tarjoajille, mukaan lukien järjestöt. Monissa pienissä järjestöissä hankintalain vaatimukset aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia, jopa saattaen niiden olemassaolon vaakalaudalle. Jos kynnysarvot pidettäisiin direktiivitasolla, arvomääräisesti kilpailutusprosesseista jäisi hankintalain ulkopuolelle vain noin 1 prosentti, mutta kappalemääräisesti 40 prosenttia. Tästä aiheutuisi yhteiskunnalle merkittävä säästö. Kynnysarvot alittavatkaan hankinnat eivät ole villiä ja vapaata toimintaa, vaan niissä hankintayksikköjä sitovat lakia alemman tason ohjeistukset. Tarvittava avoimuus ja yhdenvertaisuus voidaan taata myös sitä kautta.”Nostamalla kynnysarvoja direktiivin sallimalle tasolle voitaisiin säästää miljoonia euroja ja lisäksi valtava määrä työaikaa. Tämä olisi helppo tapa karsia byrokratiaa. Tällä ei olisi käytännössä vaikutusta markkinoihin”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan