Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 teemoina hyvinvointi ja viranomaisyhteistyö

Tulevaisuustyöskentelyn tuoksinassa Kohti tulevaa -hanke on kuullut järjestö- ja vapaaehtoiskentällä askarruttavia haasteita sekä kentän toimijoiden tulevaisuustoiveita. Kohtaamisten, keskustelujen, dialogien sekä työpajojen myötä kaksi aihetta ovat nousseet toistuvasti syvemmän tarkastelun kohteiksi: hyvinvointikäsitykset ja vapaaehtoisten hyvinvointi sekä toimiva viranomaisyhteistyö.

1. Vapaaehtoisuus osana uudistuvia hyvinvointikäsityksiä

Millainen on järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusi rooli osana hyvinvointiyhteiskuntaa 2.0? Kuinka hyvinvointikäsityksemme ovat uudistumassa? Entä mitä hyvään vapaaehtoisuuteen kuuluu vuonna 2030 tai 2050 – mistä vapaaehtoisen hyvinvointi koostuu ja miten hänen tarpeensa huomioidaan tulevaisuudessa?

Vapaaehtoistoiminnan hyvinvointivaikutukset tutkitusti tuplaantuvat: toiminta tuottaa hyvinvointia tekijälleen sekä toiminnan kohteelle. Toiminta omien arvojemme äärellä sekä kokemus siitä, että voimme vaikuttaa itsellemme tärkeisiin asioihin, tekee hyvää mielelle. Toiminta voi kuitenkin myös kuormittaa: liiallinen vastuun ja tekemisen kasautuminen vähemmistön harteille on tosiasia kentällämme. Vapaaehtoiskentän onkin tärkeää tunnistaa ja toteuttaa keinoja ennaltaehkäistä kuormittuneisuutta, sekä varmistaa, että toimijat saavat kokea itsensä arvostetuiksi.

Lisäksi elämme alati muuttuvassa maailmassa, jossa ajattelumallit sekä hyvinvointikäsitykset ovat uudistumassa. Yksilökeskeinen maailmankuva järkkyy. Se tunnistetaan yhä laajemmin liian kapeaksi ja pahoinvointia tuottavaksi. Sen sijaan hyvinvointiin liittyvät keskinäisriippuvuudet ovat nousseet keskustelussa pintaan etenkin ympäristökriisien seurauksena. Moni sanoittaa tarvetta kokonaisvaltaisemmalle käsitykselle hyvinvoinnista, jossa huomioidaan merkityksellinen toiminta sekä yhteisöllisyyden ja kohtaamisten kokemukset arjessa. Kentällämme on tarvetta on tiedolle ja näkemykselle siitä, millainen rooli järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalla on uudenlaisissa hyvinvointikäsityksissä sekä myllerrystä läpikäyvässä hyvinvointiyhteiskunnassa?

2. Tulevaisuuden toimiva viranomaisyhteistyö

Kuinka vapaaehtoiskentän ja viranomaisten yhteistyötä voidaan sujuvoittaa tulevaisuudessa? Nykytilanteessa moni järjestötoimija puhuu yhteistyön katvealueista ja siiloista, jotka vaikeuttavat toimintaa monilla tasoilla. Aidon osallistumisen vajetta sanoitetaan kentällämme laaja-alaisesti. Järjestö- ja vapaaehtoiskentän ja viranomaisten yhteistyön pitää olla sujuvaa ja pitkäjänteistä, jotta kaikki löytävät tarvitsemansa tiedon ja tuen äärelle. Lisäksi vuorovaikutus lisää tiedonvaihtoa ja ennakoivaa ymmärrystä nousevista tarpeista väestössä.

Järjestö- ja vapaaehtoistoimijat toimivat kriisien eturintamalla. He ovat ainutlaatuisessa asemassa tunnistaakseen hälyttäviä muutoksia ihmisten arjessa ja yhteiskunnassa, ennen kuin ne skaalautuvat kriiseiksi. Kenttämme toimijat ovat siksi avainasemassa kielteisten muutoskulkujen ennaltaehkäisemisessä. Tämä potentiaali ei täyty nykytilanteessa – yhteistyön muotojen on oltava huomattavasti ketterämpiä, yhdenvertaisempia ja selkeämpiä.

Siiloja madaltava yhteistyö on hyödyksi koko yhteiskunnalle: järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tuovat oman panoksensa demokratian ja luottamuksen rakentamiseen. Ne ovat myös väyliä kokemustiedon koontiin päätöstenteon tueksi.

Kansalaisareenan Kohti tulevaa on järjestö- ja vapaaehtoiskentän oma ennakointihanke. Lue lisää: https://kansalaisareena.fi/hankkeet/ennakointi/

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan