Hyppää sisältöön

Yeesi: Miten saada nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan?

STOP – Mieti ensin: Mitä tarjottavaa järjestölläsi on nuorelle?

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry perustettiin vuonna 2011 edistämään nuorten mielenterveyttä nuorilta nuorille -periaatteen mukaisesti. Matkan varrella on etsitty ja löydetty vapaaehtoisille yhä uudenlaisia mahdollisuuksia edistää omaa ja toisten nuorten mielenterveyttä. Alusta saakka Yeesin liikkeelle paneva voima onkin ollut nuorten oma aktiivisuus ja innostus.

Useimmilla järjestöillä tilanne on toinen: ei näy nuoren nuorta, ja jotain pitäisi tehdä, jotta heidätkin saataisiin mukaan toimintaan. Tässä kohtaa on syytä pysähtyä ja miettiä pidempikin tovi, miksi nuoria halutaan mukaan toimintaan. Mitä järjestömme voi heille tarjota?

Seuraava kysymyslista voi auttaa pohdinnassa:

  • Mikä on kohderyhmämme ja miksi heitä kiinnostaa järjestömme toiminta?
  • Onko nuorten mukaan saaminen itseisarvo?
  • Haluammeko jatkaa samaa toimintaa, samoin menetelmin, ja saada nuoret mukaan siihen?
  • Olemmeko avoimia tekemään muutoksia omassa toiminnassamme, jotta nuorten osallisuus mahdollistuisi?
  • Olemmeko valmiita luovuttamaan todellista valtaa ja vastuuta nuorille?

Valmius muuttaa ja kehittää toimintaa nuoria houkuttelevaksi ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii herkkää korvaa ja kysymistä sekä kuuntelua, ja usein myös omien ideoiden asettamista sivuun. Nuorten ideoihin on tärkeää tarttua ja viedä eteenpäin sen sijaan, että aikuiset ennalta määrittelisivät nuorten osallistumismahdollisuudet.

Nuoria kohdatessa voi toimia, kuten kenen tahansa kohdalla: osoittaa kiinnostusta, esitellä toimintaa ja muita mukana olevia, esittää kysymyksiä – siis tutustua! Voi myös olla hyvä antaa mahdollisuus aluksi vain hengailla mukana ja ottaa aktiivisempaa roolia omassa tahdissa.

Nuorten elämäntilanteet ovat moninaiset, ja arkipäiviin voi kuulua paljonkin harrastuksia ja sosiaalista elämää koulupäivien jälkeen. On hyvä, jos nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan projekti- tai kertaluontoisesti. Pitkä sitoutuminen ei välttämättä sovi nuorten muuttuviin elämäntilanteisiin, vaikka intoa vapaaehtoistoimintaa kohtaan riittäisikin. Jokaista tekoa tulee arvostaa, ja kiitosta ja kannustusta kaipaavat kaikki. Kun toiminta on kivaa ja merkityksellistä, siihen halutaan tulla mukaan uudestaankin.

Yeesin toinen perustaja Pilvi Mikkonen luonnehtii opinnäytetyössään työntekijän roolia nuorten osallisuuden edistämisessä järjestötyössä seuraavasti:

Innostaja eli fasilitaattori leikittää, nostattaa energiaa, luo positiivista ilmapiiriä, elävöittää yhteisön keskustelutilanteita sekä innostaa järjestämään tapahtumia ja tempauksia sekä samalla tekee itsensä tarpeettomaksi. (…) Yeesissä ajatellaan, että työntekijät eivät voi tietää mitä nuoret haluavat, vaan heiltä pitää kysyä (…).”

Tutustu Pilvin opinnäytetyöhön Official license to act (and think) differently! Nuorten mielenterveysseura Yeesin toimintamallien ja -kulttuurin kuvaaminen (HUMAK 2015) täällä.

Teksti:
Emilia Nikkinen, Osallisuuskoordinaattori, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
Oona Hänninen, Jaksamiskoordinaattori, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan