Hyppää sisältöön

Vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä keino tavoittaa nuoria ja innostaa heitä mukaan vapaaehtoistyöhön. Jeesaan-hankkeessa kehitettiin malli vapaaehtoistoiminnan kurssien järjestämiseksi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ja samalla tuotimme paljon kursseihin liittyvää opetusmateriaalia. Lisäksi päätimme koota tähän artikkeliin hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja vinkkejä oppilaitosyhteistyön käynnistämiseen. Toivottavasti näistä on hyötyä, kun käynnistätte omia verkostoja alueenne koulujen kanssa.

Vinkki 1 – Ole hyvissä ajoin liikkeellä

Oppilaitosyhteistyössä ensimmäiseksi kannattaa ottaa huomioon se, että opettajat ovat yleisesti hyvin kiireisiä, joten varaa aikaa kontaktien luomiseen. Monissa kouluissa ja oppilaitoksissa seuraavan lukukauden suunnitelmia tehdään keväällä mutta aikataulu voi vaihdella kunnittain. Lukiot ja ammattioppilaitokset toimivat hieman eri tavoin.

Lähesty kouluja hyvissä ajoin ja varmista, että useampi henkilö koululla saa tiedon mahdollisuudesta järjestää vapaaehtoistoiminnan kurssi. Tarvitset yhden innostuneen opettajan, jonka avustuksella pääset neuvottelemaan koululla vapaaehtoistoiminnan kurssin järjestämisestä. Ole valmis esittelemään kurssitoimintaa opettajille ja kertomaan alueen vapaaehtoispaikoista.

Lukioissa vapaaehtoistoiminnan kurssista ovat potentiaalisimmin kiinnostuneita yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja uskonnon opettajat. Myös oppilaanohjaajat voivat olla kiinnostuneita tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoille suorittaa kurssit.

Ammattioppilaitoksessa lähihoitajalinjan ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajajien opettajat ja oppilaanohjaajat ovat hyviä yhteyshenkilöitä kurssin saamiseksi oppilaitoksen opetustarjontaan.

Vinkki 2 – Tee asia kouluille mahdollisimman helpoksi

Koulujen aikataulut voivat olla hyvinkin tiukat ja tarkkaan suunniteltu jo hyvissä ajoin. Pyydä siitä huolimatta, että pääsisit esittelemään kurssia opettajille. Tee kurssin kokeilu ja käyttöönotto helpoksi kouluille. Kun tarjoat valmiit materiaalit kurssinmarkkinointiin ja kurssimateriaalin opetuksen lisäksi, on vastaanotto parempi. Muista myös pitää se mitä lupaat, tuntien uudelleen järjestäminen voi olla hankalaa, jos niitä joudutaan perumaan.

Lukiot ja ammattioppilaitokset voivat elää hyvinkin erilaisessa rytmissä. Joskus kurssin toteuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

Lukioissa hyväksi ajankohdaksi vapaaehtoistoiminnan kurssille on todettu kevätlukukausi. Ammattioppilaitoksissa työssäoppimisjaksot vaikuttavat kurssin suorittamiseen. Varaa opiskelijoille riittävästi aikaa osallistua vapaaehtoistoimintaan ennen kurssin päätöskertaa.

Vinkki 3 – Ole valmis mukautumaan

Kuuntele opettajia ja opiskelijoita herkällä korvalla. Tarvittaessa kannattaa muuttaa omaa suunnitelmaa vastaamaan oppilaitoksen ja erityisesti opiskelijoiden tarpeita. Muista kuitenkin, että sinä olet vapaaehtoistoiminnan ammattilainen ja osaamisesi kentästä voi olla ratkaiseva positiivisen kokemuksen saamiseksi.

Kun muistaa, että vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus lisätä hyvinvointia ja tuottaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemus, ei voi mennä pieleen. Positiivinen kokemus vapaaehtoistoiminnasta kantaa pitkälle.

Opiskelijat ovat kaikki erilaisia, osalle riittää, että näytät suuntaa, kun taas toiset kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta. Oivallus siitä, että jokainen pystyy vaikuttamaan ja osallistumaan itselle merkitykselliseen toimintaan, on tärkein vientituote vapaaehtoistoiminnassa. Muista siis, että vapaaehtoistoiminta sopii kaikille.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan