Hyppää sisältöön

SPEKin aloite vapaaehtoisten osallistumisesta öljyntorjuntaan

SPEKin aloite vapaaehtoisten osallistumisesta öljyntorjuntaan

(2.5.2016)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti vuosina 2014-2015 Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeen laajassa viranomais- ja järjestöyhteistyössä. Hankkeessa tuotettiin yhdenmukainen toimintamalli vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöhön. Lisäksi hanke tuotti erityyppistä koulutus- ja tukiaineistoa. Hankkeen yhteydessä tehtiin erillinen selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa. Selvityksessä käytiin kattavasti läpi öljyntorjuntaan ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä lainsäädäntö, hallinnollinen ohjeistus, eri toimijoiden vastuut sekä korvauskäytännöt. Selvityksestä ja siitä saatujen lausuntojen perusteella käy selkeästi ilmi, että vapaaehtoisten osallistumista öljyntorjuntaan koskeviin säädöksiin liittyy tulkinnanvaraisuutta ja että yhdenmukaiset hallinnolliset ohjeet puuttuvat. Tämä haittaa sekä vapaaehtoisten käyttöön varautumista että mahdollisen operatiivisen tilanteen hallintaa.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan