Sanna Lauslahti

Sanna Lauslahti, Eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtaja (kok)

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on toiminut vuodesta 2009. Toiminnan käynnistämisestä suurin ansio kuuluu Kansalaisareenan upeille henkilöille. He kävivät eri puolueiden kansanedustajien juttusilla ja innostivat meitä luomaan oman tukiryhmän vapaaehtoistoiminnalle.

Yksi eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän tärkeimmistä tavoitteista on edistää vapaaehtoistyötä ja vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan esteiden poistamiseen. Suomessa vapaaehtoistyötä koskeva lainsäädäntö on edelleen vapaaehtoistyölle esteitä asettavaa, ei sitä mahdollistavaa. Tämän lisäksi pykäliä ylitulkitaan ja samalla tukitaan ihmisten osallistumismahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.

Tukiryhmä pyrkii vaikuttamaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi monin tavoin. Kansanedustajien keskuudessa tuodaan toiminnan tärkeyttä esille mm. järjestämällä kerran vuodessa vapaaehtoistyöhaastekampanja, jossa haastetaan edustajia vapaaehtoistyöhön. Kampanja on tehty kolme kertaa, ja neljäs haastekampanja on ensi joulukuussa. Monet edustajat tekevät vapaaehtoistyötä työnsä rinnalla. Edustajat näkevät vapaaehtoistoiminnan tärkeänä ja arvostavat niitä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä.

Tukiryhmällä on useita tapoja vaikuttaa: mm. kannanotot, keskustelutilaisuudet, keskustelualoitteet, kirjalliset kysymykset, toimenpidealoitteet, lakialoitteet, vapaaehtoistoiminnan huomiointi lausunnoissa ja mietinnöissä sekä vaikuttaminen muihin edustajiin ja ministereihin. Lisäksi vaalien aikaan vaikutuspaikka on vaaliohjelmat ja hallitusta muodostettaessa hallitusohjelma.

Vaikuttamistyö on pitkäjännitteistä. Voi mennä vuosiakin, ennen kuin ongelmiin saadaan korjausta.  Joskus taas voi tulla nopeitakin edistysaskeleita.

Tukiryhmän syksyn pääpaino on vaikuttaa vapaaehtoistoimintaa rajoittavaan lainsäädäntöömme.  Työtä asian eteen on jo tehty, mutta työ jatkuu syksyn aikana mm. oikeusministeriä tapaamalla.

Tukiryhmä on kaksi kertaa jättänyt keskustelualoitteen vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön kehittämisestä. Lisäksi ryhmä on jättänyt kirjallisia kysymyksiä mm. työttömien osallistumisesta vapaaehtoistyöhön. Ryhmässä nähdään tärkeäksi, että vapaaehtoistyötä koskevaa lainsäädäntöä kehitetään. Ennen kaikkea joustavoitetaan, jotta mm. työtön voisi osallistua vapaaehtoistyöhön ilman pelkoa toimeentulon menettämistä.  Lisäksi erilaiset veroratkaisut vaikeuttavat vapaaehtoistyön tekemistä.  Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisen sivuvaikutuksena ei tietenkään saa olla omaehtoisen kansalaistoiminnan rajaaminen tai byrokratian lisääminen.

Lopuksi. Tulevina vuosina vapaaehtoistoiminnan roolin voi ennustaa kasvavan. Annetaan seuraavien vuosien olla välittämisen renessanssiaikaa. Annetaan välittämisen yhteiskunnalle mahdollisuus.

Sanna Lauslahti
Eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtaja (kok.)