Pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden verkosto eli Helsingin Valikko-ryhmä on noin neljänkymmenen hengen asiantunteva kehittämisryhmä. Ryhmä kokoontuu lähes joka kuukausi ja pitää myös teemakokouksia, joissa saatetaan käsitellä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntöä tai vapaaehtoisten rekrytointia. Kerran vuodessa pidetään kehittämispäivä, viime vuonna teemana oli vapaaehtoistoiminnan johtaminen.

Heidi Lokki (vas) ja Laura Liikanen Helsingin Valikosta (Kuva Pinja Nieminen)

Heidi Lokki (vas) ja Laura Liikanen Helsingin Valikosta (Kuva Pinja Nieminen)

Helsingin Valikko-ryhmää johtaa tänä vuonna Heidi Lokki. Heidi toimii itse vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä. Valikko-toiminta on Heidin mukaan hyvin tehokasta verkostotyötä. Verkosto jakaa keskenään tietoa vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja pyrkii muun muassa edistämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä sekä vaikuttamaan vapaaehtoistoimintaa sääteleviin lakeihin. Osittain Valikko-ryhmien vaikuttamistyön ansiosta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin merkitys on ymmärretty ja sitä rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen toimesta.

Pitkään Helsingin Valikko-toiminnassa mukana ollut projektivastaava Laura Liikanen Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä toivoo, että nekin pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit, jotka eivät ole vielä mukana Valikko-toiminnassa, löytäisivät tiensä ryhmään. ”Kun verkosto on olemassa, sitä kannattaa hyödyntää. Verkostossa mukana olevien ei tarvitse yksin miettiä, miten järjestää jokin asia. Todennäköisesti joku muu on jo pohtinut samaa kysymystä.” Lauran mukaan yhdistysten kannattaisi aina uutta vapaaehtoistoiminnan hanketta hakiessa päättää, että hanketyöntekijä osallistuu hankkeen ajan Valikko-ryhmän työskentelyyn.

Heidi Lokin mukaan tulevaisuudessa Valikko-toiminnan painopisteitä ovat varmasti edelleen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, vapaaehtoistoiminnasta tiedottaminen ja koordinaattoreiden välinen vertaistuki. Näiden ohella Heidi toivoo, että pääkaupunkiseudulle saataisiin vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus, josta jokainen voisi helposti löytää itselleen mielekästä vapaaehtoistyötä. ”Meidän pitää myös parantaa Valikko-verkoston näkyvyyttä internetissä ja tehostaa vaikuttamistyötä. Ryhmästämme löytyy paljon hyvin erilaista osaamista. Yhdessä voimme kehittää vapaaehtoistyön laatua ja rakenteita ja toimia niin, että vapaaehtoistoiminnan merkitys ymmärretään yhteiskunnassa nykyistä paremmin. ”