Hello (kuva: Suomen Punainen Risti)

Hello (kuva: Suomen Punainen Risti)

Toimin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä Punaisessa Ristissä ja tehtäväni on myös kehittää uusia malleja maahan muuttaneiden rekrytointiin. Olen tehnyt pitkään yhteistyötä oppilaitosten kanssa kouluttamalla maahan muuttaneita opiskelijoita toimimaan vapaaehtoisena.

Olen huomannut, että maahan muuttaneilla ei ole selkeää tietoa yhteiskunnan organisaatioista ja sen tehtävistä. Monille on epäselvää, mikä on järjestön rooli/tehtävät ja miten pääse mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Olen pitkään miettinyt, miten omat kokemukseni veisivät maahan muuttaneiden rekrytointia eteenpäin ja miten rekrytointia voisi kehittää. Yhdessä Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattorin Meeri Kuikan kanssa olemme tehneet aloitteen vuonna 2011. Olemme kutsuneet vapaaehtoistoimintaa tarjoavia järjestöjä keskustelemaan, miten yhdessä voimme lisätä maahan muuttaneiden tietoa järjestötoiminnasta ja miten tiedonvaihtoa verkoston jäsenyhteisöjen välillä tulisi kehittää. Näin syntyi MaaVa eli Maahan muuttaneet vapaaehtoisiksi -verkosto.

Yhdessä (kuva: Suomen Punainen Risti)

Yhdessä (kuva: Suomen Punainen Risti)

MaaVan tarkoitus on jakaa asiantuntijuutta ja tarjota vertaistukea maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville. Tällä hetkellä mukana on 18 tahoa, ja lisää mahtuu mukaan. Kokoonnumme kahdesti vuodessa.

Olemme toteuttaneet joitakin projekteja maahan muuttaneille, kuten pitäneet Vision tiloissa keväällä 2013 koulutustilaisuuden ja valmistelleet Tule vapaaehtoiseksi -esitteen vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.

Tule vapaaehtoiseksi -esite on koottu yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa. Esite on selkokielinen, ja siinä esitellään vapaaehtoistoimintaa järjestöittäin. Sitä päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja sen voi kuka tahansa tulostaa itse netistä Punaisen Ristin sivuilta.

Doinita Negruti, Suomen Punainen Risti