Metsähallituksen_vapaaehtoistoiminta_1(Kuva Eveliina Nygren)

Kansainväliset vapaaehtoiset kunnostavat taloa Vekaran saarella Selkämerellä. (Kuva: Eveliina Nygren)

Suomen luonnon hyväksi tehtiin viime vuonna noin 30 000 tuntia vapaaehtoistyötä 2000 vapaaehtoisen voimin. Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus tarjota hyvinvointia ja terveyttä vapaaehtoisille sekä parantaa luontokohteiden tilaa. Tavoitteen toteutumista tukee oma toimintaohjelma ja kehittämishanke.

Vapaaehtoistoiminta otettiin voimakkaasti huomioon Metsähallituksen luontopalveluiden vuosien 2012–2020 toimintaohjelmassa. Luontopalveluille laadittiin erillinen vapaaehtoistoiminnan toimintaohjelma, Love and Action Plan – Rakkauden tekoja, joka tuli voimaan viime vuonna ja jatkuu vuoteen 2015 saakka.

Luontopalveluiden vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eveliina Nygren kertoo, että erillinen ohjelma laadittiin, koska haluttiin tarkemmin määritellä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tavoitteita. Nygrenin mukaan eniten kehittämistarvetta on vapaaehtoistoiminnan johtamisessa. Toimintaohjelman toteuttamiseksi käynnistettiinkin sisäinen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, joka kestää ensi vuoden loppuun saakka.

Luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnan toimintaohjelma asettaa kehittämishankkeen päämäärät. Toimintaohjelmalla ja kehittämishankkeella halutaan vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa olisi merkittävää vapaaehtoistoimintaa, joka olisi yhteistyötä paremman elämän ja luonnontilan puolesta.

Toimintaohjelma asettaa paitsi tavoitteita, myös keinoja niiden saavuttamiseksi sekä mittareita, joiden avulla voidaan arvioida tavoitteen saavuttamista. Tarkoituksena on muun muassa parantaa suojelualueiden tilaa sekä virkistys- ja erämahdollisuuksia. Ohjelman tavoitteena on tukea jo olemassa olevia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja luoda uusia.

Vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus olla hauskaa ja hyvin organisoitua. Myös järjestöjä halutaan toimintaan mukaan. Luontopalveluiden vapaaehtoistoiminnan tunnettuutta halutaan parantaa sekä tarjota kiinnostuneille helposti saatavaa tietoa.

Koulutusta ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja

Eveliina Nygren kertoo, että vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen tiimoilta onkin koulutettu henkilöstöä esimerkiksi 11 työpajan kautta. Tuloksena on syntynyt uusia yhteistyökuvioita ja vapaaehtoistoiminnan konsepteja.

Viime vuonna järjestettiin kaikille avoin vapaaehtoistoiminnan ideakilpailu, johon tuli ideoita aivan uusilta tahoilta.

”Ihmiset havahtuivat siihen, että ideoita voi ehdottaa”, Nygren toteaa.

Tänä vuonna ideoita toteutetaan ja järjestetään muun muassa hylkytalkoot, jossa sukeltajat kartoittavat hylkyjä Perämerellä.

Lammaspaimenessa Kuva: Eveliinan Nygren)

Vapaaehtoistyö voi olla myös lammaspaimenena työskentelyä. (KuvaEveliinanNygren)

Lisäksi vapaaehtoisille tarjotaan lammaspaimenviikkoja. Viikon aikana paimenet huolehtivat lampaiden hyvinvoinnista ja vapaa-ajallaan he voivat muun muassa retkeillä kansallispuistossa.

Muita toimintakohteita ovat esimerkiksi kummikohteet ja -niityt sekä ja haamuretkeilijät. Yhteisö voi adoptoida kummikohteen ja ottaa sen hoitaakseen. Tehtävät voivat vaihdella kohteen valvomisesta roskien keruuseen.

Haamuretkeilijät on koottu luontopalveluiden yhteistyökumppanin, Suomen Ladun, jäsenistä. Haamuretkeilijät retkeilevät kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla, antavat palautetta ja auttavat näin kehittämään kohteita. Ensimmäiset haamuretkeilijät lähtivät liikkeelle toukokuussa.

Faktaa:

Metsähallituksen luontopalveluiden tehtävä on hoitaa kansallispuistoja, luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueita, suojella luontoa sekä tuottaa retkeily-, metsästys- ja kalastuspalveluja. Yhteensä luontopalveluiden hoidossa on 3,900 000 hehtaaria valtion maita ja 3,200 000 hehtaaria valtion vesialueita.

Lisätietoja Metsähallituksen luontopalveluiden vapaaehtoistoiminnasta: http://www.luontoon.fi/HARRASTUKSET/VAPAAEHTOISTOIMINTA/Sivut/Default.aspx

Katso vapaaehtoistoiminnan esittelyvideo: http://yhteiso.luontoon.fi/gallery/show/asset-1531

Teksti Annika Wahlström    Kuvat Eveliina Nygren