Eurooppalaiset oma-aputoiminnan asiantuntijat kokoontuivat kesäkuussa 12. kerran. Verkosto kokoontuu joka toinen vuosi. Osanottajat olivat 11 Euroopan maasta sekä Israelista. Suomesta mukana olivat Kansalaisareenan vapaaehtoinen Irja Mikkonen, joka on tehnyt väitöskirjan sairastuneen vertaistuesta sekä Kansalaisareenan perustajajäseniin lukeutuva, Novat – naisryhmistä lisensiaattityönsä tehnyt Naistenkartanon toiminnanjohtaja Helena Palojärvi.

Seminaarin teemana oli Self help and Institutions. Seminaarissa käsiteltiin tilannetta Euroopan eri maissa, Amerikassa ja Australiassa. Euroopassa yleisin oma-avun organisoinnin muoto ovat paikalliset clearinghouse -talot.  Näiden talojen merkittävin tehtävä on välittää tietoa uusista oma-avun ja vertaistuen ryhmistä sekä uusien ryhmien käynnistäminen ja tukeminen. Seminaarissa painotettiin sitä, että vertaistoiminnalla tulisi olla selkeä infrastruktuuri. Esimerkiksi Saksassa clearinghouse -toimintaa rahoitetaan sairausvakuutuslainsäädännöllä. Suomessa monilla paikallisilla kansalaistoiminnan keskuksilla ja kohtaamispaikoilla olisi halutessaan hyvät edellytykset kehittää toimintaansa clearinghouse-toiminnan suuntaan. Kansalaisareenalla on suunnitelma käynnistää yhdessä paikallisen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan verkoston kanssa Helsingin vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan resurssikeskus, mikäli hankkeelle löytyy rahoitus. Omaehtoisen toiminnan resurssikeskuksen toimintaidea pohjautuu clearinghouse –ideaan.

Kansalaisareenan kotisivuilta www.kansalaisareena.fi > Kansainväliset verkostot löytyy Irja Mikkosen ja Helena Palojärven matkaraportti sekä Irja Mikkosen esitys seminaarissa. Kansalaisareena ylläpitää valtakunnallista kohtaamispaikkarekisteriä, joka löytyy internetosoitteesta www.kansalaisareena.fi > Kohtaamispaikat.