”Ei kysele, tekee vaan”, vastasi rakennustyömaan mestari nuoren kesätyöläisen kysymykseen, tämän tiedustellessa sementtisäkki- ja hiekkakasan vieressä, mitä tulisi tehdä. Oivaa johtajuutta, saada nuoren oma-aloitteisuus näin heräämään. Surkeaa perehdyttämistä, sanoisi konsultti. Niin tai näin, mutta nykyään vapaaehtoistyötä tekee kansalaisista kolmannes ja toinen kolmannes lisäksi tekisi, mikäli joku pyytäisi ja auttaisi alkuun.

Markku Vaittinen

Kansalaisareenan hallituksen puheenjohtaja Markku Vaittinen

Mikä on Kansalaisareenan unelma? Se, että kadulla kohdattaessa toinen kysyy toiselta ”mitä vapaaehtoistyötä sinä tätä nykyä teet”. Kansalaisareena on 20 vuoden ajan ottanut huolekseen vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen ja omaehtoisen toiminnan edistämisen tässä maassa. Se ei ole tässä työssä yksin, mutta järjestönä ainoa, joka keskittyy vapaaehtoistoimintaan ja tekee sitä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

Kansalaisareenan keskeisenä tehtävänä on vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta, kuten lainsäädäntöön vaikuttaminen ja edellytysten luominen yhä paremmalle vapaaehtoistoiminnalle. Tästä osoituksena ovat Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän perustaminen 2009 sekä toiminta Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa ja kirkon vapaaehtoistoiminnassa.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja innovointi toimintaympäristön muuttuessa on Kansalaisareenan olemassaolon ja merkityksen tae. Kehittämisen hedelmiä tai nuppuja ovat esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikat, Menu-messut, vuoden vapaaehtoistoimijan palkinto sekä joukkoistaminen/digitaalinen tarinankerronta yhteisöllisyyden virkistämisessä.

Vapaaehtoistoiminnan verkostoitumisen ja verkostojen edistämisessä Kansalaisareenalla on merkittävä rooli. Alueelliset resurssikeskukset, Valikko-verkosto sekä vapaaehtoistoimijoiden verkkoyhteisö saavat käyttövoimansa verkostotyöstä kasvokkain ja digitaalisesti.

Kansalaisareena luottaa siihen, että vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen ja omaehtoisen toiminnan tarpeen lisääntyessä rahoituslähteet lisäävät resurssitukeaan Kansalaisareenalle. Tämä edellyttää järjestöltämme jatkuvaa uusiutumista, tuntosarvien tulee olla herkkinä yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksille ja ennen muuta meidän on avattava mielemme mahdollisuuksien oivaltamiselle.

Kansalaisareenalla on ollut vetovoimaa saada motivoituneita ja osaavia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja hankkeisiin. Antiikin johtava yhteiskunnallinen periaate oli, että siinä vaiheessa, kun ihminen muuttuu kohteesta tekijäksi, hänestä tulee kansalainen ja hän alkaa kehittää ja kehittyä.

Markku Vaittinen
puheenjohtaja