Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkosto kokoaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit ympäri Suomen. Useilla paikkakunnilla tai alueilla on oma Valikkoryhmä. Vähintään kerran vuodessa kaikki koordinaattorit tapaavat syysseminaarin merkeissä. Turun Valikkoryhmän toiminta lähti liikkeelle vuonna 2008.

”Aluksi toiminta oli aika vapaamuotoista, mutta jossain vaiheessa alettiin kaivata rakennetta ja organisointia toimintaan. Nähtiin, että tällaiselle ryhmälle on tarvetta”, kertoo Turun alueen Valikkoryhmän puheenjohtaja Katja Briny Turun Kaupunkilähetys ry:stä.

Matkan varrella Valikko-ryhmä on Turussakin kasvanut. Tällä hetkellä mukana on 32 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Valikko-verkosto on hyödyllinen monellakin tapaa.

”Tieto kulkee paljon paremmin, koska olemme yhteisessä verkostossa. Se lisää näkyvyyttä, sillä voimme yhdistää voimiamme ja sitä kautta saamme yhdessä paljon enemmän aikaiseksi.”

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita on mukana valtavasti.

Valikko-verkostolla tärkeitä tavoitteita

”Tavoitteinamme ovat vapaaehtoistoiminnan vaikuttaminen, näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen, vapaaehtoisten rekrytoiminen sekä vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden esille tuominen”, listaa Briny.

Valikko-ryhmä yrittää myös herätellä yritysten yhteiskuntavastuuta.

”Toisaalta yritämme myös esitellä niitä kaikkia erilaisia muotoja, miten yritykset voivat tulla mukaan. Esimerkiksi työntekijälle voidaan antaa aikaa vapaaehtoistoimintaan tai yritykset voivat toimimia sponsorina. Tärkeää on myös se, miten yritys itse hyötyy vapaaehtoistoiminnasta, jotta se olisi molemminpuolinen juttu.”

Yritysyhteistyöhön on ajateltu myös ihan omaa työryhmäänsä. Brinyn mielestä mukaan voisivat lähteä ne, keistä projekti tuntuu läheiseltä.

Varainhankinta on myös yksi asia mitä Valikossa on pohdittu.

”Se on kaikkia yhdistävä ja kiinnostava aihe”.

Saavutuksia vuosien varrella

Valikko teki kuntalaisaloitteen Turun kaupungille ja sen ympäristökunnille vuonna 2012. Tarkoituksena oli saada Turun kaupunki ja ympäristökunnat yhteistyöhön koskien kahden vapaaehtoiskoordinaattorin palkkaamista.

”Olisimme saaneet tehostettua vapaaehtoistoimintaa ja saaneet resursseja lisää. Niitä tässä kuitenkin kaivataan.”

Aloite ei kuitenkaan mennyt läpi, mutta Turkuun palkattiin silti loppuvuonna 2012 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, joka on Valikossa tiiviisti mukana.

”Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmasta palkattu vapaaehtoiskoordinaattori on ollut meille todella iloinen asia.”

Yhteisten tapahtumien järjestäminen on myös tuonut saavutuksia Valikko-ryhmälle.

”Muun muassa vuonna 2009 pidimme kaikille avoimen verkostoitumis- ja keskustelutilaisuuden. Se oli ensimmäinen kerta kun organisoiduimme kunnolla ja saimme aikaiseksi ison tapahtuman, jossa oli paljon puheenvuoroja. Tavoitteena oli järjestöjen ja kunnan välisen yhteistyön tehostaminen ja näkyvyyden lisääminen.”

Valikko-ryhmä on myös pitänyt kahdet vapaaehtoistoiminnan messut. Ensimmäisen kerran messut järjestettiin vuonna 2011 ja toiset vuonna 2012, molemmat kauppakeskus Hansassa.

”Olemme tavoittaneet näiden messujen kautta ihmisiä todella paljon. Olemme saaneet vapaaehtoisia mukaan niiden kautta.”

Tänä vuonna messut järjestetään jälleen 4.9. klo 11–17 Hansatorilla. Mukana on noin parikymmentä järjestöä kertomassa ja esittelemässä omaa toimintaansa.

Samoin syksyllä on tulossa valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari, joka järjestetään tänä vuonna Turussa Lehmusvalkamassa 7.-8.11. Tänä vuonna aiheet keskittyvät koordinaattoreiden voimaantumiseen ja jaksamiseen.

Vertaistuki auttaa jaksamaan

Vertaistuen merkitys vapaaehtoistoiminnassa on suuri, sillä moni, joka koordinoi vapaaehtoistyötä, voi tehdä töitä yksin omalla työpaikallaan.

”Ennen ei ollut oppaita tai käsikirjoja että miten vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan tai mitä kuuluu vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Nyt on alettu tuomaan hyvin asioita esille, on alettu dokumentoimaan toimintaa.” kertoo Briny iloisena.

Nykyään vapaaehtoistoiminnassa asioille annetaan enemmän painoarvoa. Ne eivät synny tuosta vain vaan ne ovat kovan työn takana ja vaativat resursseja. Vapaaehtoistoiminta ei pyöri itsekseen vaan se on ammatillisestikin tunnustettu.

Tulevaisuuden näkymiä

”Visio eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä on sellainen, jota voisi tulevaisuudessa ajatella. Esimerkiksi isot hyvinvointi-messut jossa olisi monia eri hyvinvoinnin aloja saman katon alla”, Briny miettii.

Briny on toiveikas tulevaisuuden suhteen.

”Se että kaikki järjestöt olisivat fyysisesti saman katon alla, toisi mahdollisuuden yhdistää intressejä. Samoin toinen palkattu vapaaehtoistoiminnan koordinaattori olisi hyvä juttu. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille olisi helppo tarjota kaikki tieto yhdestä paikasta.”

Lopuksi Briny toteaa Valikko-verkoston olevan juuri nyt hyvällä tolalla.

”Vuodesta 2008 ollaan tultu hyvin eteenpäin. Tällä hetkellä tuntuu kuin Valikko olisi löytänyt sen funktionsa, nyt on todella hyvä tilanne. Nyt tuntuu että homma on loksahtanut kohdilleen.”

Jenny Mäkinen