Lähikuvassa elinvoimavalmentaja, toimitusjohtaja Juha Siitonen Oulusta

Juha Siitonen

Juha Siitonen

Juha Siitonen (Voimaversum Oy) toimii ihmisarvon, toiveikkuuden, elämänuskon löytämisen ja elinvoimaisemman yhteiskunnan puolesta. Voimaantumisteorian luojana ja 16 vuoden ajan voimaantumisen näkökulmasta asioita tarkastelleena hän uskoo, että vuosien 2014–2017 aikana yhteiskunnassamme tapahtuu väistämätöntä toiminta- ja ajattelumallien uudistumista.

 

Kansalaislähtöisyys ja toiminnallisuus lisääntyvät synnyttäen uudenlaisia arjen tuotoksia ja toimintoja. Yhdessä onnistumisessa ihmisten ja organisaatioiden elinvoima vapautuu sekä voimaantumisen perusta lujittuu.

 

Talouden kroonisen kriisin olosuhteissa onnistumisen kokemuksille on suurta kysyntää. Juhaa innostaa organisaation tuloksellisuuden parantuminen suuren näköalan luomisen, mutta pienten arjen tekojen ja käytäntöjen uudistumisen kautta. Uusinta uutta hänen työssään ovat nettipohjaiset Voimaantumismittarit™, joilla voidaan arvioida, vahvistaa ja ylläpitää yksilön ja yhteisön elinvoimaa.  Käytännönläheisillä yhdessä luomisen menetelmillä vaikutetaan toiminnan tuloksen, tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun parantumiseen.

 

Kansalaisareenan juhlaristeilyllä kesäkuussa Juha selvitti voimaantumisen peruspilareita ja voimaantumisen ydintekijöitä karismaattisella ja mieleenpainuvalla tavalla. Voimaantumisen peruspilarit ovat itsearvostus, itseluottamus, minäkuva ja identiteetti. Jos ihminen ei itse usko itseensä, on muidenkin vaikea häneen uskoa.

 

Neljä peruspilaria vahvistuvat onnistumisen, toiminnallisuuden, selkeyden ja tavoitteellisuuden, yhdessä luomisen ja tunneilmaston kautta. Onnistumisen sekä hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusten saaminen on välttämätöntä voimavarojemme vapautumiselle ja elinvoimamme vahvistumiselle. Lohdullista on se, että näiden kokemusten saaminen ja antaminen on mahdollista arjessamme – kotona, työssä ja vaikkapa järjestötoiminnassa. Siitonen (kuva Juha Siitonen)

 

Vapaaehtoistoiminnalle tässä on suuri tilaus!

 

Tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta lupaavana löydöksenä Siitonen pitää johtopäätöstä siitä, että voimaantuminen näkyy käyttäytymisen lisäksi myös kehossa mitattavissa olevina biokemiallisina fysiologisina muutoksina. Voimaantumisen tason vahvistumisen ja kehossa tapahtuvien elvyttävien mekanismien keskinäisen yhteyden selvittämiseksi Ouluun on perustettu poikkitieteellinen Voimaantumisen kemiaa -tutkimusryhmä. Tältä ryhmältä voi odottaa tuloksia, joiden sovellutusmahdollisuudet ovat uusimpaan teknologiaan yhdistyneenä hyvin monipuoliset.

 

Maailman terveysjärjestön terveyden edistämisen asiakirjoissa on lähtökohtana ja toimintaa ohjaavana uskomuksena ajatus, että voimaantunut ihminen on paras oman terveytensä edistäjä. Tietoa on saatavilla siitä, mistä yksilön voimaantumisen perusta muodostuu, ja millä tekijöillä sen vahvistumiseen voidaan vaikuttaa. Pysyvä epätoivottavan käyttäytymisen toivottavaksi muuttuminen edellyttää arvostuksen kokemista.

 

Sataprosenttisen ihmisarvon viestiminen toiselle on helposti opittavissa oleva taito. Kaikissa kohtaamisissa voimme luoda elvyttävää, voimaantumisen mahdollistavaa kulttuuria.

 

Tutustu: www.voimaversum.fi

Anitta Raitanen