Valtioneuvoston tuore selonteko EU-politiikasta kertoo, että suomalaiset arvostavat EU:ssa eniten sen tuomaa rauhaa ja vakautta Eurooppaan.

Samassa selonteossa kirjoitetaan myös, että ”sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen on ensisijaista unionin sosiaalisen kriisin välttämiseksi, laajamittaisen köyhyyden ja työttömyyden vähentämiseksi, sosiaalisen koheesion lisäämiseksi sekä talouskriisin vaikutusten kohtuullistamiseksi. Eurooppa 2020 -tavoitteissa asetetaan päämääriä koulutuksen ja työllisyyden edistämiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.”

Eurooppalaiset kansalaisjärjestöt tekevät työtä juuri näiden tavoitteiden eteen. Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen perustama Euroopan kansalaisten teemavuoden allianssi EYCA:n (The European Year of Citizens Alliance) Suomen verkosto järjestää 18.10.2013 klo 13-16 seminaarin aiheesta Kansalaisuus, media ja julkinen keskustelu. Kansalaisareena on mukana järjestämässä tätä Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Happi-salissa pidettävää kaikille avointa tapahtumaa.

Iltapäivän aikana on tarkoitus pohtia muun muassa osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksia sekä sitä, miten julkisessa keskustelussa puhutaan Euroopan Unionista.