Teksti: Anna Purola, Sosped säätiön hankesuunnittelija Tampereen Kulttuuripaja Virrassa

Kuvassa on kaksi kesäkuussa 2015 kukitettua ja valmistunutta vertaisohjaajaa. Tuolloin ensimmäiset vertaisohjaajat valmistuivat. Kuvassa näkyvä valtava seinämaalaus on kävijöiden maalaama. Tilat kuten toimintakin ovat "kävijöidensä näköiset", joten myös sisustus on heidän suunnittelemaansa ja pitkälti toteuttamaansa.

Kuvassa on kaksi kesäkuussa 2015 kukitettua ja valmistunutta vertaisohjaajaa. Tuolloin ensimmäiset vertaisohjaajat valmistuivat. Kuvassa näkyvä valtava seinämaalaus on kävijöiden maalaama. Tilat kuten toimintakin ovat ”kävijöidensä näköiset”, joten myös sisustus on heidän suunnittelemaansa ja pitkälti toteuttamaansa.

Kulttuuripaja tarjoaa 18−35-vuotiaalle mielenterveyskuntoutujalle vaihtoehdon perinteisten avokuntoutusmuotojen rinnalle. Toiminta ei sisällä hoitoa tai terapiaa, mutta on itsessään kuntouttavaa ja terapeuttista.

Kulttuuripajoilla sovellettu ohjatun toiminnallisen vertaistuen GFP-malli (guided functional peer support) tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutamme mielenterveyskuntoutujia ohjaamaan kulttuuritoimintaa toisilleen vapaaehtoistoiminnan periaatteella.

Vapaaehtoisena vertaisohjaajana voi toimia myös 35 vuotta täytettyään. Kulttuuripaja luo nuorille mielenterveyskuntoutujille tilan, jossa he mielenterveyden haasteistaan huolimatta saavat olla nuoria ja keskittyä omaan osaamiseensa. Vastuun ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen omassa elämässä ja päivärytmissä lisäävät myös toivon ja merkityksellisyyden kokemusta.

Vertaistuki ei keskity siihen, että kaikilla kävijöillä on sairaus tai ongelma, vaan siihen, että mielenterveyden haasteistaan huolimatta kaikki kävijät ovat ja haluavat olla yksilöitä, joita yhdistävät yhteiset kiinnostuksenkohteet diagnoosien sijaan. Toiminta on täysin kävijälähtöistä, henkilökunta toimii taustatukena.

”Täällä työntekijät ovat sellaisessa asemassa, että he mahdollistavat toimintaa eivätkä päätä siitä tai määrää sitä. Tukee ja mahdollistaa.” Vertainen, Tampereen Kulttuuripaja Virta

Emme siis tarjoa pelkästään tukea kuntoutukseen, vaan myös mahdollisuuden aktiiviseen kansalaistoimintaan. Vertaisohjaajakoulutuksen käyneet nuoret aikuiset suunnittelevat ja ohjaavat vapaaehtoispohjalta toimintaa muille kävijöille. Vertaisohjaajakoulutus kestää 24 h (6×4 h), ja valmistujaisten jälkeen voi aloittaa suunnittelemansa ryhmän vetämisen.

Kulttuuripajalla myös mm. tuunataan uutta kierrätysmateriaaleista, kuten vanhoista kirjoista jne.

Kulttuuripajalla myös mm. tuunataan uutta kierrätysmateriaaleista, kuten vanhoista kirjoista jne.

 

Ryhmät pyörivät viisi viikkoa kerrallaan, ja jokainen vertaisohjaaja sitoutuukin ohjaamaan ryhmää yhdeksi jaksoksi kerrallaan. Vertaisohjaajalle nimetään oma työntekijä, joka on tukena ryhmän suunnittelussa ja tarvikehankinnoissa sekä tarvittaessa ryhmätilanteessa. Jokaisen ryhmänohjauskerran jälkeen käydään oman työntekijän kanssa purkukeskustelu. Kuudes viikko on toiminnan väliviikko, jolloin ryhmät ovat tauolla ja keskitytään erityisesti vertaisohjaajien jaksamiseen. Väliviikolla järjestetään kaikille vertaisohjaajille yhteinen vertaistyönohjaus sekä virkistystoimintaa.

Vertaisohjaajuuden lisäksi pajatoimintaan voi osallistua ryhmäläisenä tai vaikka kahvittelemalla tai pelaamalla lautapelejä yhteistiloissa muiden kanssa. Pajalle voi tulla myös tekemään omaan tahtiin vaikka kesken olevia maalauksiaan tai käsitöitään. Jokainen määrittelee itselleen sopivan viikkorytmin ja sitoutuu vain siihen, mihin on ilmoittautunut. Pakkoa mihinkään ei ole.

”Täällä kun ei ole sitä pakkoa, niin se on vain paljon parempi, voi kuunnella omaa jaksamistaan ja jaksaa ehkä enemmän kuin luuleekaan.” Vertainen, Tampereen Kulttuuripaja Virta

Toiminta suuntaa huomion ongelmista positiivisiin voimavaroihin ja osaamiseen. Toivon ja itsetunnon lisääntyminen elämässä luo uskoa tulevaisuuteen ja omiin kykyihin. Kulttuuripaja antaa mahdollisuuden aktiivisuuteen ja merkitykselliseen elämään vapaaehtoistoiminnan sekä vertaisyhteisöön kuulumisen kautta. Tavoitteena on tukea jokaista kävijää yksilöllisen tilanteen mukaan.

”On kiva tehdä asioita, jotka kiinnostavat. Meitä täällä yhdistää ensisijaisesti se, että meitä kiinnostaa kulttuuri eikä se, että olemme kuntoutujia.” Vertainen, Tampereen Kulttuuripaja Virta

Kulttuuripaja-mallissa olennaista on asenne ja tapa, jolla toimintaan hakeutunut yksilö kohdataan. Kävijän oma ääni pääsee kuuluviin heti ensi tapaamisella, ja henkilökunta on kiinnostunut juuri hänen mielipiteistään. Ryhmänohjaamisessa ja sosiaalisissa tilanteissa onnistuminen on kannustanut monia kävijöitä palaamaan takaisin työ- tai opiskeluelämään.

”Kun on ollut täällä, niin on alkanut huomaamaan paremmin niitä omia kykyjä ja lahjoja. Ennen ei ole päässyt kokeilemaan, täällä on päässyt. Kun ohjaa ryhmiä, huomaa, että pystyy, että on kivaa. Alemmuudentunne hälvenee. Kummasti on alkanut opinnot kiinnostaa.”

Vertainen, Tampereen Kulttuuripaja Virta

Kulttuuripajalla on mahdollista mm. osallistua monipuoliseen musiikkitoimintaan.

Kulttuuripajalla on mahdollista mm. osallistua monipuoliseen musiikkitoimintaan.

Kulttuuripajatoiminta käynnistyi vuonna 2009 Niemikotisäätiön ELVIS-hankkeen myötä. ELVIS-hankkeessa kehitetyt ohjatun toiminnallisen vertaistuen GFP-malli sekä Kulttuuripaja ELVIS todettiin niin toimiviksi mielenterveyden tukivälineiksi, että kulttuuripajoja haluttiin lisää eri kaupunkeihin. Tuolloin Sosped säätiö halusi ottaa vastuun kulttuuripajatoiminnan jatkokehittämisestä, ja sai Raha-automaattiyhdistykseltä rahoituksen Nuorten kulttuuripajat -kehittämishankkeeseen (2012−2016). Hankkeen aikana kulttuuripajoja on perustettu Lohjalle, Kainuuseen ja Tampereelle. Lisäksi Sosped säätiön ReAktori-hankkeessa pajoja on käynnistetty klubitalojen yhteyteen Porissa ja Jyväskylässä. Myös Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry on alkanut toteuttaa kulttuuripajamallia vertaisohjaajakoulutuksineen omassa toiminnassaan.

Kaikkien kulttuuripajojen välillä tehdään säännöllistä kehittämis- ja yhteistyötä valtakunnallisessa kulttuuripajaverkostossa, joka koostuu kaikkien kulttuuripajojen henkilöstöstä. Kulttuuripaja on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien paikka, mutta mallia on mahdollista soveltaa myös muille erityisryhmille, esim. kehitysvammaisille tai maahanmuuttajille. Lisätietoja kulttuuripajamallista täällä.

Tampereen koko viikottainen ryhmäsisältö löytyy täältä. Se on Tampereen Kulttuuripaja Virran viikko-ohjelma, mutta pajoja on ympäri Suomea. Muilla paikkakunnilla on omat erityispiirteensä, jotka muodostuvat paikallisten vertaisohjaajien luomasta sisällöstä.