Miten EU vaikuttaa kansalaisten elämään? Millaisena kansalaiset, kunnan päättäjät, kansanedustajat ja europarlamentaarikot näkevät kansalaisten tulevaisuuden Euroopan Unionissa. Mikä on vapaaehtoistyön rooli ja hyöty EU:ssa mittarien valossa?

Näitä kysymyksiä pohditaan Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, Kansalaisareena ry:n ja Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan järjestämässä Miten EU vaikuttaa kansalaisten arkeen? -seminaarissa.

Seminaari järjestetään maanantaina 13.5. klo 13.30–16 Eurooppasalissa Malminkatu 16:ssa Helsingissä.

Tilaisuudessa teesipuheenvuoron pitävät europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Hannu Takkula sekä Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Näre. CIMO:n edustajat kertovat, miten EU:n eri ohjelmat tukevat vapaaehtoistoimintaan liittyvää ruohonjuuritason vuorovaikutusta. Kuulemme myös katsauksen vapaaehtoistoiminnan merkityksestä EU:ssa ja Suomessa mittareiden valossa sekä maahanmuuttajan kokemuksia vapaaehtoistyön tekemisestä Suomessa.

Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma täällä!

Seminaari on osa Kukanpäivän Liikuta minua -kampanjaa ja Euroopan kansalaisten teemavuoden tapahtumia.