Anitta Raitanen

Anitta Raitanen

Hyvä VerkkoAreenan lukija, elämme suurten muutosten aikaa – ennen kaikkea kansalaisten ja julkisen vallan suhde muuttuu. Arvioisin että pitkään vahvistunut murros näyttäytyy tulevan vuoden aikana äkillisenä kuin Berliinin muurin murtuminen aikoinaan.

Tässä VerkkoAreenassa toimittaja Vesa Vattulainen käsittelee muutosta muutamien ajattelijoiden, tutkijoiden ja toimijoiden viime aikoina julkaisemien kirjoitusten ja tutkimusten pohjalta. Lue lisää…

Kolmannen sektorin ja vapaan kansalaisaktiivisuuden rooli tulee kasvamaan, erityisesti kun kestävyysvaje
pakottaa julkista sektoria rakenteellisiin ja muihin muutoksiin. Niukkuutta on kaikesta muusta paitsi aktiivisten ihmisten innokkuudesta ja vapaaehtoisesta halukkuudesta osallistua oman elämänsä laadun parantamiseen.

Omaehtoisen toiminnan kasvu näkyy niin Ravintolapäivässä, Siivouspäivässä, flashmobeissa kuin vaikkapa Free Will -oopperassa. Uudet sukupolvet tuovat mukanaan uutta energiaa!

Tilastokeskuksen vapaa-ajantutkimuksen mukaan (2009) puolet suomalaisista osallistuu organisoituun vapaaehtoistoimintaan ainakin satunnaisesti. Vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuvat erityisesti sellaiset järjestöt ja toimijat, jotka ovat pystyneet päivittämään toimintansa tähän päivään. Tarjolla on moninaisia tehtäviä joita tarjotaan potentiaalisille vapaaehtoisille oikeissa kanavissa ja oikeilla tavoilla paketoituina.

Tämä suurten muutosten ja kansalaistoiminnan nousun aika rantautuu pikkuhiljaa avointen keskustelujen foorumeilta myös päättäjien kabinetteihin. Lainsäädäntö raahaa aina perässä ja virkamiehet nilkuttavat lakipykälien raameissa. Viimeaikaiset viranomaispäätökset esimerkiksi aikapankkien ja talkootyön verotuksesta osoittavat, että aika on vapaaehtoistyössä ajanut nykylainsäädännön ohi.

Eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmässä ollaan kuitenkin hereillä. Tukiryhmä on käynnistänyt Eduskunnassa keskustelun vapaaehtoistyön lainsäädännön muuttamisesta ja siitä, mikä ministeriö lähtee vapaaehtoistoiminnalle suotuisaa lainsäädäntöä koordinoimaan ja kehittämään. Nyt on tarpeen kaikkien olla hereillä ja varmistaa että julkisen sektorin ja kansalaisten välisiä suhteita määrittävä vapaaehtoistoiminnalle ja
omaehtoiselle toiminnalle suotuisa lainsäädäntötyö lähtee liikkeelle. Tuoreessa tulevaisuusselonteossa todetaan, että kestävän kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin perustana on sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus. Me välitämme ja luotamme toisiimme – pidetään luottamuksesta ja ihanteistamme kiinni!

Toivotan sinulle hyvää kansalaisten ja välittämisen vuotta 2014!