Hyvä VerkkoAreenan lukija,

tässä VerkkoAreenassa tutkailemme tulevaa ja tarkastelemme mennyttä. Päättäjät, vaikuttajat ja kansalaiset ovat yksimielisiä siitä, että vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Kansalaisareena teki EU-vaaliehdokkaille kyselyn, jossa tiedusteltiin näkemyksiä siitä, miten vapaaehtoistoimintaa tulisi edistää Euroopassa ja Suomessa. Suomen lainsäädäntö estää vapaaehtoistoimintaa, ei kannusta siihen. Esimerkkejä löytyy niin aikapankkeihin liittyvistä viranomaiskäytännöistä tai vapaaehtoisten kiittämiseen ja kannustamiseen liittyvistä verotuskannanotoista kuin työttömän vapaaehtoistyön esteistäkin, joita Kansalaisareenan puheenjohtaja Markku Vaittinen tarkastelee tässä numerossa.

Euroopan unionissa voidaan tukea ja edistää monin eri tavoin vapaaehtoistoiminnan kehittymistä koko Euroopan alueella. Meillä on siihen yhteiset tavoitteet ja lähtökohdat vuoden 2011 vapaaehtoistoiminnan teemavuoden toimenpidesuosituksissa, joiden toteutumista Kansalaisareena verkostoineen vie vahvasti kaikilla areenoilla eteenpäin. Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 toimenpideohjelmaan kokonaisuudessaan voi tutustua täällä; Kansalaisareenan suomeksi kääntämät suositukset löytyvät täältä. Mitä mieltä EU-ehdokkaat ovat vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Euroopassa ja Suomessa? Ehdokkaiden vastauksiin ja kannanottoihin voit tutustua tässä VerkkoAreenassa.

Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Lähes puolet suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä ja neljä viidestä on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Toimimme näiden lukuisten suomalaisten puolesta, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyöllä on todella merkitystä.

Kansalaisareenan tekemän sidosryhmätutkimuksen mukaan Kansalaisareenalta odotetaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusien mallien kehittämistä, lainsäädäntöön vaikuttamista, viestintää ja vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekemistä sekä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyön kehittämistä. Tässä meille on haastetta kerrakseen! Onneksi koko verkosto toimii työmme tukena – yksin emme tavoitteisiin yltäisi!

Kansalaisareena on juuri antanut Eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon Valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon demokratiakasvatukseen liittyvistä linjauksista. Demokratiakasvatuksen tavoitteena tulee olla aito toimijuus,
johon kuuluvat myös totuttujen käyttäytymismallien kyseenalaistaminen ja ajattelun mahdollisuus. On tärkeätä, että positiivisia kokemuksia mahdollisuuksista vaikuttaa arjen yhteisöissä alkaa kertyä nuorille mahdollisimma varhain. Kypsän moraalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan elementit voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: tiedolliseen aspektiin, motivaatioaspektiin ja käytännön toimintaan. Alueet ovat vuorovaikutuksessa, ja moraali- ja kansalaiskasvatuksen on ajateltu olevan tehokkainta, kun se kohdistuu näihin kaikkiin. Arvo- ja eettiset kysymykset sekä käytännön toiminta tulee siis integroida koulujen opetusohjelmiin poliittisesta järjestelmästä ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksista opetettavan tiedollisen aineksen lisäksi. Kansalaisareena näkeekin tärkeänä, että kouluissa vahvistetaan välittämisen kulttuuria. Opetussuunnitelmia uudistettaessa on kehitettävä toimintakulttuuria oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista sekä itsestä, yhteisöstä ja ympäristöstä välittämistä vahvistavaksi; toiminnallisina keinoina erityisesti vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen. On tärkeätä kehittää sekä kouluajalla että kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa osana koulun demokratiakasvatusta ja nostaa vapaaehtoistyö ja vertaistuki keskeisiksi demokratiakasvatuksen alueiksi ja sisällyttää niiden kehittäminen opetussuunnitelmiin.

Kevät on pitkällä. Toivotan sinulle vireitä ja virkistäviä loppukevään päiviä ja rentouttavaa kesän odotusta!

Anitta Raitanen, Kansalaisareena ry,
toiminnanjohtaja