Kansalaisareena toteutti kuluvana keväänä sidosryhmäkyselyn. Kysyimme jäseniltämme, yhteistyökumppaneiltamme ja toiminnassamme muuten mukana olleilta näkemyksiä toiminnan kohteistamme ja toimintamme onnistumisesta.

Enemmistöllä kyselyyn vastanneista mielikuva Kansalaisareenasta oli myönteinen tai erittäin myönteinen.

Yhdistystä kuvattiin muassa verkostoituvaksi, asiantuntevaksi ja innovatiiviseksi. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat Kansalaisareenan tiedotukseen vapaaehtoistoiminnan tiimoilta.

Vastaajat toivoivat myös jatkossa tehokasta tiedottamista vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusista toimintamalleista, mielenkiintoisista seminaareista ja yhteistyömahdollisuuksista. Myös vapaaehtoistyön tunnetuksi tekemistä ja vapaaehtoistyön merkityksellisyyden korostamista pidettiin tärkeänä.

Tehokkaan viestinnän ohella Kansalaisareenan toivotaan panostavan erityisesti lainsäädäntövaikuttamiseen ja muuhun vapaaehtoistoiminnan edunvalvontaan. Tätä työtä onkin tehty erityisesti vuonna 2013 ja intensiivisesti myös tänä vuonna.

Kansalaisareena on ottanut kantaa muun muassa työttömän oikeuteen tehdä vapaaehtoistyötä ja ollut mukana edistämässä vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntöä. Verkkoareenan ilmestymisviikolla lausuimme demokratiakasvatuksen sisällöstä.

Sidosryhmäkyselyn tuloksia hyödynnetään sekä toimiston arjessa että yhdistyksen strategisessa kehittämisessä. Kansalaisareenan hallitus päätti kyselyn tulosten pohjalta, että yhdistyksen toiminnan tärkeimmät painopisteet ovat:

• vapaaehtois- ja vertaistoiminnan parissa tehty kehittämistyö

• vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta ja muu vaikuttamistyö

• viestintä eli muun muassa vapaaehtoistoiminnan tunnettuuden lisääminen ja tiedottaminen aihepiiristä

• yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön kehittäminen