Pinja Nieminen

SyysseminaariVapaaehtoistoiminnan koordinaattorit ympäri Suomen tapasivat jälleen lokakuun lopussa Jyväskylässä. Vuotuisen valikkoseminaarin aiheena oli tänä vuonna Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana.

Syysseminaari oli jo seitsemäs. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden niin kutsutun valikkotoiminnan perustanut Liisa Reinman muisteli ennen seminaaria toiminnan alkuaikoja näin: ”Valikko-verkoston syntyaikaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työnkuva oli tuntemattomampi. Laadukkaasti järjestetty toiminta vaatii ammattilaisen, joka luo rakenteet, toimintamallit ja pitää huolta vapaaehtoisista. Vapaaehtoinen voi myös aina kääntyä koordinaattorin puoleen kysymyksineen ja mahdollisine ongelmineen.”

”Valikko-verkosto syntyi käytännön tarpeeseen”

Näkövammaisten keskusliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toiminut Reinman on nyt eläkkeellä. Hän veti verkostoa kymmenen vuoden ajan. Nyt verkostolla on 13.
toimintavuosi menossa.

–       Ennen valikko-verkostoa moni vapaaehtoistyön koordinaattori toimi yksin,
eikä taustayhteisöstäkään saanut juuri tukea käytännön työhön. Verkostossa
jaetaan edelleen kokemustietoa ja osaamista esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan
koulutusmalleihin liittyen.

Seminaarin avasi Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari. Anne kertoi eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kuulumisia sekä omia kokemuksiaan vapaaehtoistyöstä. Tukiryhmä pyrkii muun muassa vaikuttamaan vapaaehtoistoimintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä saamaan vapaaehtoisasiat jonkin ministeriön vastuulle.

Kalmarin mukaan hyvin iso joukko kansanedustajia tekee nykyään vapaaehtoistyötä.

–       Väitän, että jokainen kansanedustaja, joka tekee vapaaehtoistyötä, saa siitä tosi
paljon.

Kansalaisareenan hallituksen jäsen, hankejohtaja Markus Raivio Sosped-säätiöstä esitteli Nuoret sankarit – Mielenterveys ja toiminnallinen vertaistuki kulttuuripajamallissa -hankkeen tuloksia. Hankkeessa on kehitetty menestyksekkäästi toiminnallista vertaistukea nuorille mielenterveyskuntoutujille.

Helsingin kulttuuripajatoimintaan osallistuneista nuorista yli 30 % hakeutui töihin tai opiskelemaan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, Lohjalla luku on vielä isompi.

Syysseminaarin aikana koordinaattorit pohtivat yhdessä muun muassa vapaaehtoistoiminnan heikkoja signaaleja, vapaaehtoisten palkitsemista ja vapaaehtoistoiminnan kansallisen strategian kehittämistä.

Tiiviimmälle valikkoryhmien väliselle yhteistyölle nähtiin olevan tarvetta. Ryhmien puheenjohtajat pohtivat tapaamista seuraavan kerran jo keväällä puheenjohtajien kesken.

Moni pidempään toiminnassa mukana ollut koordinaattori pohti sitä, miten vapaaehtoistoiminnan merkitys ymmärretään jatkuvasti paremmin. Tässä työssä valikkoryhmien merkitys on suuri. Koordinaattorit paitsi kehittävät työtään, myös viestivät sen merkityksestä. Ammattimaisesti johdettu vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää.