Teksti: Pinja Nieminen

Vuoden 2015 valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari järjestettiin Tampereella. Seminaarin järjestivät yhteistyössä paikallinen Valikko-Verkosto, Tampereen kaupunki ja Kansalaisareena ry. Valikko-Verkostot ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden omia alueellisia verkostoja, joissa kehitetään paikallista vapaaehtoistoimintaa ja saadaan vertaistukea muilta koordinaattoreilta.

Tampereen Valikko-Verkoston Anna Purolan mukaan Tampereella on pitkä historia vapaaehtoistoiminnan kentällä tehtävässä yhteistyössä.

− Järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimintaa koordinoivien yhteisöjen edustajat ovat kehittäneet käytäntöjä ja yhteistoimintaa onnistuneesti vuosien ajan. Kaupunki, jonka tuki on perinteisesti ollut rahallista, on viime vuosina lähtenyt myös konkreettisesti mukaan tähän verkostotyöhön kaupungin oman vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kautta”, sanoo Purola.

Seminaarissa esiteltiin onnistuneita kokemuksia kunta-järjestöyhteistyöstä niin kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan kehittämisen osalta kuin kulttuuri- ja museotoimintaan liittyen.

Emeritusprofessori Risto Harisalo pohti puheenvuorossaan vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Harisalon mukaan vapaaehtoistoiminnan järjestäminen on välttämätöntä. Harisalo puhui vapaaehtoistyöstä toimivan ja eettisen yhteiskunnan olennaisena osana. Harisalon mukaan vapaaehtoistoiminnan kaltainen auttaminen torjuu itsekkyyttä ja äärimmäistä individualismia.

SOSTE ry:n Kiril Häyrinen korosti omassa puheenvuorossaan sitä, miten vapaaehtoistoiminta vaatii kehittämistä ja vetovoimatekijöiden tunnistamista, jotta toiminta on jatkossakin kiinnostavaa. Toiminnassa ja sen markkinoinnissa tulisi tunnistaa oman kohderyhmän eli potentiaalisten vapaaehtoisten tarpeet ja tehdä toimintaan mukaan tuleminen mahdollisimman helpoksi ja kehittää toimintaa niin, että se säilyy kiinnostavana. Häyrisen mukaan ei ole mitään haastetta, mistä ei ketterällä kehittämisellä selvittäisi.

Katso seminaarin esityksiä täältä.