Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari  – Sukupolvisuhteet ja vapaaehtoistyö –Verkostokeskustelu Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa 28.11. 2012 klo 11 – 13

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, Kuntaliiton ja Kansalaisareenan järjestämää verkostokeskustelua alustaa Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander teemalla “Väestö vanhenee, mikä on vapaaehtoistyön rooli kansantaloudessa?” Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Hämeenlinnasta lähestyy vapaaehtoistoiminnan roolia ja rajapintoja kunnan palvelutuotannon näkökulmasta. Kehittämispäällikkö Pekka Mykrä Raha-automaattiyhdistyksestä  tarkastelee RAY:n roolia ruohonjuuritason vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten turvaamisessa. Tutkimusjohtaja Leena Suurpää Nuorisotutkimusverkostosta selvittää vapaaehtoistoiminnan roolia nuorten hyvinvoinnissa ja vs. kehitysjohtaja Arto Ahokumpu kertoo Vapaaehtoistoiminnasta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa. TEM:n edustaja kertoo miten TEM voi edistää työttömän vapaaehtoistoimintaa. Tule ja tuo verkostokeskusteluun oma asiantuntemuksesi!

Ilmoittautuminen miniseminaariin marraskuun puoliväliin saakka osoitteessa http://www.webropolsurveys.com/S/3FD15FB51E22F392.par