Vapaaehtoistoiminta on hyvä keino yhdistää kunta- ja järjestötoimijat. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Vapaaehtoisuus vaikuttaa -projektissa perustetaan sektorirajat ylittäviä vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmiä eri puolille Suomea.

Vantaalle ja Ouluun perustetuissa työryhmissä on mukana 16 toimijaa, joista kuusi edustaa järjestökenttää ja kahdeksan kuntasektoria. Mukana on myös yksi kehittämishanke Vantaalla ja yksi yritysmuotoinen hoivapalvelukeskus Oulussa. Työryhmiin osallistujat ovat pääasiassa vanhusten palvelutalojen vapaaehtoistoiminnan vastaavia. Siis heitä, jotka ovat lähimpänä auttavia käsiä tarvitsevia ikäihmisiä.

Vapaaehtoisuus vaikuttaa -projekti