Päätoimittajalta

Anitta RaitanenVoidaan kysyä jäikö Euroopan Unioniin valuvika silloin, kun Unionia perustettaessa päätettiin tavaroiden, palvelujen, pääoman ja työvoiman liikkuvuudesta, mutta sosiaalipolitiikka jätettiin säätelyn ulkopuolelle? Globaalin talouden päätöksenteko jyrää päätösten sosiaalipoliittiset ja ekologiset seuraukset ja solidaarisuuden keskeisimpänä eurooppalaisena arvona. Kansalaisten näkökulma on tiiviisti kytköksissä taloudellisten päätösten sosiaalipoliittisiin seurauksiin. Lue lisää…


Uutisia ja tulevia tapahtumia:

EU-kansalaisuuden teemavuosi. Kuluvaa vuotta vietetään Euroopan kansalaisten teemavuotena. EU:n komission käynnistämän kampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa heidän oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Miten EU vaikuttaa kansalaisten arkeen? Millaisena kansalaiset, kunnan päättäjät, kansanedustajat ja europarlamentaarikot näkevät kansalaisten tulevaisuuden Euroopan Unionissa. Mikä on vapaaehtoistyön rooli ja hyöty EU:ssa mittarien valossa? Näitä kysymyksiä pohditaan Miten EU vaikuttaa kansalaisten arkeen? -seminaarissa 13.5. klo 13.30-16 Eurooppasalissa Helsingin Kampissa.

Liikuta minua -kampanjan vapaaehtoistapahtumat. Kukanpäivän Liikuta minua -kampanja haastaa tänäkin vuonna yhteisöjä ympäri Suomen luomaan oman vapaaehtoistapahtumansa.

Suomi tarvitsee vapaaehtoislain. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä kerää nimiä keskustelualoitteeseen vapaaehtoistoimintaan liittyvän lainsäädännön kehittämisestä.

Vapaaehtoistoimintaa koskeva lakipaketti on ilmestynyt. Ensi- ja turvakotien liitolta on ilmestynyt ohjeistus, joka käsittelee vapaaehtoistoiminnan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Julkaisu on osa Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta -hankkeen käsikirjaa.

Vapaaehtoiskokemuksia Maailma kylässä -festareilla. Toukokuun 25.–26. päivinä järjestettävillä Maailma kylässä -festareilla on mahdollisuus kuulla vapaaehtoiskokemuksia vapaaehtoisten itsensä esittämänä.

Euroopan kansalaisten teemavuoden allianssi, EYCA (The European Year of Citizens Alliance)

Karita Mod EYCA:n työryhmään

Liikuta Minua -kampanja alkoi Oulusta

Vuosittain Kukan päivänä, 13.5., järjestettävän Liikuta minua -kampanjan juuret ovat Oulun seudulla. Kukan päivänä vapaaehtoiset käyvät palvelutaloissa ulkoiluttamassa vanhuksia tai tarjoamassa heille kulttuurielämyksiä. Lisäksi järjestetään kaikelle kansalle muun muassa toritapahtumia. Lue lisää…

Vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajille

Visio– opintokeskuksen Rauhanasemalla Pasilassa torstaina 14.3. järjestetty, erityisesti maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattu Tule vapaaehtoiseksi -kurssi keräsi salin täyteen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita maahanmuuttajia ja kurssilla esittäytyviä tahoja. Lue lisää…

Tämä on minun paikkani

Somerolla asuva Merja Koivaara on vapaaehtoistyön konkari, joka on ehtinyt olla monessa mukana. Hän on aktiivinen harrastajateatterilainen ja radioamatööri. Harrastustensa kautta hän on ajautunut myös vapaaehtoistoimintaan. Nuorena hän oli partiossa ja sielläkin sihteerinä. Järjestöhallinto on aina kiinnostanut Merjaa. Hän miettii, että sitä kautta vapaaehtoistyöura on varmaan alkanut. Palkkatyökseen Merja on Salon kauppakamariosaston asiamies.

Hyvinvointia yli rajojen – VIII Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 12.-13.3.2013 Jyväskylä

Kohtaamispaikkapäivien runsaasta ohjelmasta sosiaalityön professori Aila-Leena Mathiesin esitys: Kohtaamisista hyvinvointia. Monikulttuurikeskus Glorian esittelyä videoin, ja Shindo-rentoutusta Kanslaistoimintakeskus Matarassa. Tutustu…

Vapaaehtoisten ja hoivayritysten kumppanuus

Vapaaehtoistyötä ei yleensä mielletä toiminnaksi, jota voitaisiin tehdä myös voittoa tavoittelevissa yrityksissä. Vapaaehtoiset kumppaniksi ( Vapari) -hankkeessa tunnistettiin tarve uudenlaiselle kumppanuudelle. Hankkeessa luotiin vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä, Kansalaisareena ry ja VaPari-hankke järjestivät seminaarin. Lue lisää…

Eila Nevanranta

Eila Nevanranta (kuva: facebook)

Eila-Mummo räppää ikäihmiset liikkeelle

Eläköön, mummojen kansallislaulu on vihdoin syntynyt!  Sen ihmeen on tehnyt rap-mummo Eila Mummo-räpillään, jota on netin “juutuupissa” klikattu muutamassa kuukaudessa lähes 500 000 kertaa. Kaiken takana on nainen – Eila Nevanranta, 77 vuotta. Hän kiertää parhaillaan EHYT-järjestön Ihmisenvirka-kiertueella eläkeläisjärjestöissä ja kansalaisten kohtaamispaikoissa.

.

Mentorointi alkaa kuuntelemisesta

Jos kysyisit, että mitä hän itse haluaa, kuuli eräs mentori teini-ikäisen poikansa vastauksen. Ohjeen kysyjä on eräs Kansalaisareenan vuonna 2012 käynnistämän kampanjan mentori, jonka kaveriksi tuli teini-ikäinen tyttö. Ensimmäisissä tapaamisissa suhde jäi kaipaamaan parempaa ymmärrystä osapuolten kesken, joten mentori kysyi omalta pojaltaan.

VetyTukea vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen

Miten kehittän vapaaehtoistoimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa? Miten kerron suomalaisesta vapaaehtoistyöstä ei-suomenkieliselle? Kuinka kirjoitan tekstiä, jota on helppo ymmärtää?

Vapaaehtoistyöhanke VETYn julkaisut auttavat vastaamaan moneen hyvinkin erilaiseen kysymykseen, joita vapaaehtoistoimintaa järjestävä saattaa kohdata. Tutustu muun muassa “Vapaaehtoinen osana työyhteisöä” -koulutukseen, “Vapaaehtoistyö Suomessa” -oppaaseen ja “Vinkkejä selkeään tekstiin” -ohjeisiin.