Arttu Käpylä pitää Akaassa nuorille Tuunauspajaa perjantai-iltaisin. Tuunauspajalla 12 vuotta täyttäneet ja vanhemmat nuoret voivat korjailla, tuunailla ja rakennella omia kulkupelejään tai osallistua yhteisiin projekteihin luotettavan aikuisen valvonnassa. Arttu osallistui nuorten kanssa myös Red Bull -mäkiautokisaan ja yhdisti auton rakennuspuuhaan Akaan päiväkotilaisia ja vanhempia, luoden yhteisöllisen kokemuksen kaikille. Arttu on saanut nuoret myös mukaan erilaisiin vapaaehtoistempauksiin, kuten vanhusten ulkoiluttamiseen ja roskien keruuseen. Viikottain nuoria käy pajalla keskimäärin 18.

Inspiraation Tuunauspajaan Arttu sai osallistuttuaan keväällä 2018 Akaan Toijalan yhtenäiskoululla järjestettyyn päihdeiltaan. Siellä selvisi, että paikkakunnalla oli paljon päihdeongelmia, jotka koskettivat yhä nuorempia henkilöitä. Akaassa ei myöskään ollut nuorisotilaa, jossa nuoret voisivat viettää aikaansa. Samoihin aikoihin Arttu oli ostanut osuuden Akaan RengasCenteristä, jonka tilat olivat iltaisin vapaana. Hän ehdotti muille osakkaille, että RengasCenter tarjoaisi tilojaan nuorille maksutta – näin syntyi Tuunauspaja, joka on auki perjantaisin klo 18–22. Arttu halusi nimenomaan perjantai-illat pajan toimintaan, koska hän koki, että sillä olisi suurin vaikutus nuorten ennaltaehkäisevään päihdetyöhön.

Arttu haluaa kannustaa muiden paikkakuntien yrityksiä ja kuntia miettimään, miten valjastaa yritykset mukaan yhteisen hyvän rakentamiseen.

– Pienellä paikkakunnalla kunta voisi esimerkiksi maksaa yrittäjälle tällaisen vastaavan toiminnan järjestämisestä. Siinä kaikki voittaisivat. Nuoret saisivat järkevää tekemistä, yrittäjä saisi tuloja sekä mahdollisesti löytäisi tulevan työvoimansa ja kunta saisi erilaisen nuorisotilan.

Vapaaehtoistoiminnasta Arttu sanoo saavansa suurta mielihyvää pystyessään auttamaan nuoria ja olemaan heille turvallinen aikuinen. Samalla hän saa nuorilta paljon oppia koneista ja moottoreista. Muille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoimintaa harkitseville Arttu lähettää terveisensä:

– Nauttikaa niistä tunteista, joita saatte vapaaehtoistyöstä ja muistakaa myös kiittää itseänne. Luottakaa itseenne ja antakaa tunteen viedä. Semmoista tunnetta, mitä saa muiden auttamisesta, ei saa mistään muualta.