Psykologi Sirpa Tahko Tuusulasta perusti vuosi sitten kipupotilaiden yhteisön, Kipukapinan. Yli 14 000 jäsenen Kipukapina puolustaa kipupotilaiden oikeutta saada hyvää ja asianmukaista hoitoa, tarjoaa vertaistukea sekä verkossa että tapaamisissa yli 15:llä paikkakunnalla ja välittää tukihenkilöitä kipupotilaille. Yhteisöstä on tulossa loppuvuodesta potilasjärjestö. Sirpa ylläpitää Kipukapinan Facebook-sivuja, vastaa kipupotilaiden kysymyksiin ja kirjoittaa julkaisuja mediaan ja verkkojulkaisuihin.

Sirpa kirjoitti kolumneja Potilaan Lääkärilehteen lähes kolmen vuoden ajan. Hän sai kipupotilailta paljon palautetta siitä, että heitä on mitätöity tai vähätelty terveydenhuollossa. Osa viesteistä oli hätähuutoja, jopa itsemurhaviestejä, joita tuli kaikkialta Suomesta. Tällöin Sirpa päätti, että hän voi tehdä asialle jotain.

– Vapaaehtoistyö on ollut minulle itsestäänselvyys jo vuosien ajan. Olen auttamistyössä tottunut siihen, että tarjoan ja annan apua matalalla kynnyksellä. Vapaaehtoistyö tuo merkitystä ja sisältöä elämään. Lisäksi olen kokenut olevani Kipukapinallisten piirissä suorastaan rakastettu – tunne on molemminpuolinen.

Sirpa toteaa vapaaehtoistoimintansa suurimman haasteen olevan se, että saadaan kaikki asianosaiset keskustelemaan kiihkottomasti keskenään. Hän muistuttaa myös, että on tärkeä ymmärtää, että terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtään vaativissa olosuhteissa ja moni heistä jaksaa vuodesta toiseen miettiä potilaan parasta. Jos terveydenhuollon ammattilainen väsyy liikaa ja kyynistyy, se vaikuttaa myös potilastyöhön.

– Haluamme auttaa sekä potilaita että terveydenhuollon ammattilaisia ja toivomme, että potilastyö pysyy eettisesti kestävällä pohjalla.

– Suomessa on miljoona kroonisesta kivusta kärsivää. Heistä noin 300 000 kärsii vaikeista ja invalidisoivista kivuista. Osa potilaista on tällä hetkellä lähes heitteillä ilman asianmukaista hoitoa ja lääkitystä. He tarvitsisivat vahvemman ääntä puolustamaan itseään ja oikeuksiaan, kun ovat jo kipuunsa uupuneet. Vain yhdessä olemme enemmän!