Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsförklaring

Detta är Medborgararenan rf -organisationens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller servicen https://kansalaisareena.fi/ och det har utarbetats/daterats 16.09.2020.

Tillgängligheten av servicen har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

Digiservicens tilgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen är inte till alla delar kravenlig

Identifierbar: Gamla pdf-filer

Det otillgängliga innehållet och dess brister

Webbplatsen uppfyller tekniskt de kritiska tillgänglighetskraven, dvs. WCAG 2.1 A- och AA-nivåernas kriterier. Webbplatsen är dock inte till alla delar kravenlig: en del av de pdf-filer, som har flyttats till den nya webbplatsen, har publicerats före 23.9.2018.

Vårt mål är den högsta möjliga nivån för tillgänglighet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

Hanterbar:

Det otillgängliga innehållet och dess brister

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Märkte du någon tillgänglighetsbrist i vår digiservice?

Berätta om det för oss och vi skall göra vårt bästa, för att fixa bristen.

Per e-post info@medborgararenan.fi

Tillsynsmyndighet

Ifall du upptäcker problem angående tillgängligheten, lämna respons i första hand till oss m.a.o. till den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar, innan du får svaret. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte alls får ett svar om två veckor, kan du göra en anmälning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På nätsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas noggrant, hur man kan göra en anmälning och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Det otillgängliga innehållet och dess brister

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Märkte du någon tillgänglighetsbrist i vår digiservice?

Berätta om det för oss och vi skall göra vårt bästa, för att fixa bristen.

Per e-post info@kansalaisareena.fi

Tillsynsmyndighet

Ifall du upptäcker problem angående tillgängligheten, lämna respons i första hand till oss m.a.o. till den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar, innan du får svaret. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte alls får ett svar om två veckor, kan du göra en anmälning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På nätsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas noggrant, hur man kan göra en anmälning och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan