Hoppa till innehåll

Medborgararenan

Medborgararenan är frivilligverksamhetens samhälleliga påverkare och den enda intressebevakaren av frivilligverksamhet i Finland. Vi skapar förutsättningar för att öka mängden av frivilligverksamhet och för att utveckla dess kvalitet. Vi förbättrar frivilligverksamhetens åtkomlighet, mångformighet, innovativitet och synlighet.

Frivilligverksamheten är viktig, för den ökar människornas och hela samhällets välfärd och möjligheter att påverka. Den ökar också förtroendet mellan människor.

Den mångformiga medborgarverksamheten erbjuder rikligt på aktiv, lokal verksamhet och ståtliga riksomfattande evenemang. Framtidens innovationer uppstår i olika nätverk – där olika aktörer, kulturer och sektorer möts. Bli medlem!

För att klarlägga lagstiftningen, samarbetar Medborgararenan med Riksdagens stödgrupp, med Delegationen för medborgarsamhällspolitik tillsatt av Statsrådet och med organisationsfältet.

Med sin medie- och kampanjkommunikation försöker Medborgararenan öka synligheten av frivilligverksamhet i den riksomfattande och den lokala median. Målet är att öka uppskattningen för frivilligverksamhet i det finska samhället. Bekanta dig med kampanjerna och evenemangen: De Frivilligas Dag, Årets Frivillig och Mässan för frivilligverksamhet.

Vision

Finland är världens bästa plats för frivilligarbete.

Mission

Medborgararenan är en samhällelig påverkare i Finland.

Vi främjar förutsättningar för frivilligverksamhet så att det är möjligt att öka mängden frivilligarbete och utveckla dess kvalitet. Vi förbättrar frivilligarbetets åtkomlighet, mångformighet, innovativitet och synlighet i Finland.

Frivilligarbete är viktigt därför att det ökar människors välbefinnande och hela samhällets välfärd. Dessutom ökar det också förtroendet mellan människor.

Värden

Ansvarighet – Vi håller våra löften, utvärderar effekter av våra aktiviteter och bär ansvar för sakerna som vi har gjort eller sagt.

Mod – Vi provar olika saker, förnyar oss och utnyttjar möjligheter.

Genomsynlighet – Vi är ärliga, vi delar ut information och underlättar deltagandet i våra aktiviteter.

Att göra saker tillsammans – Vi jobbar med glädje och på ett samhälleligt sätt.

Likvärdighet – Vi arrangerar likvärdiga möjligheter att delta, värderar mångformighet och intervenerar i diskriminering.

Från vapaaehtoistyö.fi_sv-sidan kan du söka frivilliga uppdrag enligt ditt intresse och  din ort.

Som Medborgararenans egen frivillig kan du fungera som Nätarenans skribent, som medhjälpare i olika evenemang, som some-ansvarig, som fotograf, som översättare, som frivilligverksamhetens mentor, som frivilligverksamhetens ambassadör eller du kan få ett uppdrag skräddarsytt för dig.

Läsa Nätarenan

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan