Hoppa till innehåll

Mera ”Yes in my backyard” -attityd till frivilligverksamheten!

Frivilligverksamhet har under de senaste åren blivit en stor del av mitt liv. För ett par år sedan började jag som frivillig i Kennelklubbens vänhundsverksamhet, eftersom jag ville hitta något meningsfullt att göra på fritiden. Ursprungligen blev jag intresserad av vänhundsverksamheten för att det är sådan frivilligverksamhet, där jag kan kombinera en annan viktig fritidsaktivitet, min hund. Jag blev ytterligare entusiasmerad då jag såg hur mycken glädje man kan bringa även under ett kort besök. Jag och min hund besöker främst slutna psykiatriska avdelningar, där vi verkligen är väntade gäster som avbryter vardagsrutinen.

Det kom mera frivilligverksamhet i mitt liv då jag för ett knappt år sedan bytte till att arbeta i ett utvecklingsprojekt inom frivilligverksamheten, med syfte att finna frivilliga och utveckla former för frivilligverksamheten bland dem i staden som har den allra svagaste situationen, i avsikt att öka deras välbefinnande och erbjuda dem någonting meningsfullt att göra. De som har det sämst är oftast personer med rus- och mentala problem samt långtidshemlösa och arbetslösa.

Det, att jag både jobbar och gör frivilligverksamhet med personer som lider av rus- och mentala problem är ingen tillfällighet utan ett medvetet val. Jag erfar att dessa personer blir utan så mycket bl.a. därför, att personer som lider av rus- och mentala problem ger upphov till mera fördomar än andra grupper. I t.ex. NIMBY-mätaren, som påvisar tolerans, i barometern för mental hälsa, utförd av Centralförbundet för Mental Hälsa (2016) är de minst önskade grupperna drogmissbrukare, utförare av brott mot liv, alkoholister samt skitsofreniker.

Jag anser att de personer som redan ursprungligen är i den svagaste situationen inte ytterligare borde diskrimineras på grund av fördomar. Därför skulle jag önska att flera frivilliga glömde sina fördomar och prövade på frivilligverksamhet även i så kallade mera krävande målgrupper. Slutligen är merparten av dem som lider av rus- och mentala problem, trots sina egna problem, helt vanliga människor. Jag utmanar dig som gör frivilligarbete eller som är intresserad av frivilligverksamhet; fatta mod och ta som attityd YIMBY (yes in my back yard)!

Text: Saija Haikarainen

projektarbetare, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry (ung. Verksamhetsföreningen vid Sirkkulaparken rf.)

Skribenten studerar som bäst ledarskap för frivilligverksamhet i den öppna yrkeshögskolan vid Humak (fritt övers. Humanistiska yrkeshögskolan).

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan