Hoppa till innehåll

600 frivilliga på sommarens äktenskapsläger

Även denna sommar deltar över 500 par i familjeläger och -kurser för att vårda om sitt förhållande. Hundratals frivilliga finns med för att medverka som gruppledare, föreläsare och barnledare under evenemangen.

Parempi avioliitto rf:s verksamhet baserar sig på ömsesidigt kamratstöd. Utan de över tusen frivilliga skulle de årliga lägren och kurserna i olika delar av Finland inte gå ihop. Skolade frivilliga arbetar på lägren som föreläsare, smågruppsledare och barnskötare. Enbart under sommarens evenemang finns frivilliga närapå 600.

Innan verksamheten som gruppledare har paren deltagit i minst en veckas läger och två veckosluts skolning. Dessutom fortsätter gruppledarnas undervisning på kvällarna under sommarens evenemang. De frivilliga gruppledarna och föreläsarna verkar som äkta par.

De som blir gruppledare har i sina liv gått igenom olika utmanande skeden och klarat av dem. Man strävar till att bygga upp grupperna så, att paren kan få kamratstöd till utmaningar i det egna förhållandet.

De som verkar som gruppledare har ständigt möjlighet till att utveckla sig vidare. På basen av respons strävar man till att forma skolningens innehåll till att så gott som möjligt motsvara behoven. Många vill ivrigt skola sig så att de i gengäld kan hjälpa andra.
 
Hjälp i krisen från stödpar

Under lägret framkommer ofta sådana saker som man i vardagen inte hinner eller vågar tala om. En lägervecka är en kort tid för att gå igenom gångna besvikelser som berör förhållandet.

En del av gruppledarna skolar sig till stödpar, som vandrar bredvid paren som är i kris. Det kommer flest stödparförfrågningar efter sommarens läger. Det känns bättre att återgå till vardagen när man vet att man inte blir lämnad ensam med parförhållandets problem.

Stödparverksamheten är unik i Finland och kanske i hela världen. Verksamheten är kostnadsfri för de som stöds. Vanligt är att stödparen oftast träffas hos paret som erbjuder stöd. Till Parempi avioliitto rf:s nationella stödparsnätverk hör just nu ca. 100 par och flera skolas hela tiden. Årligen kommer ca. 100 stödparsförfrågningar.

De som är i kris får också hjälp från ’Parempi yhteys’-stödtelefonen som dejourerar tre kvällar i veckan. Utbildade äktenskapsrådgivare lyssnar och uppmuntrar de stödbehövande som ringer.

Troget knog

Flertalet av de frivilliga har medverkat i föreningen redan många år. Ansvarsbärarna är starkt kommitterade till arbetet de gör.

Ulla-Maija Lammi-Ketoja och Jukka Ketoja som har varit nästan tre årtionden i frivilligt äktenskapsarbete var kandidater för Medborgararenans Årets frivilliga –tävling år 2016. De kom upp bland de tio som fått flest röster.

Paret Ketoja har verkat som gruppledare, föreläst, varit stödpar och hållit igång parcirklar.
− Frivilligarbete kräver att man kastar sig och sätter sin egen person i blöt, har Jukka Ketoja märkt.
− Äktenskapsarbetet är en livsstil för oss. Jag skulle inte ens kunna föreställa mig livet utan det, sammanfattar Ulla-Maija Lammi-Ketoja parets starka vilja att hjälpa.

Text: Elina Holappa, Parempi avioliitto ry
Bilder: Olli Orkoneva

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan