Hoppa till innehåll

Apuna ry (ung. Till Hjälp rf) bringar hopp och glädje till den mindre bemedlades vardag

Telefonen ringer kl. 20.30 en tisdag kväll. I telefonen är en djupt orolig mamma, vars familj inte ätit en varm måltid på dagar. Nästa barnbidrag kommer först om en par veckor och de också går åt till att betala räkningar. Till all lycka är personen som svarade Heidi Jaari, upprätthållare av ”Apuna ry Avustus” (ung. Bistånd) -Facebookgrupp. Hon hoppar med detsamma i sin bil, går till butiken och för den livsviktiga mathjälpen till familjens hem.

År 2014 gick Jaari igenom kläder som blivit små för hennes barn. I stället för lopptorg och försäljning ville hon skänka kläderna till mindre bemedlade familjer som behövde dem. Hon sökte en lämplig grupp på Facebook och stötte också snart på gruppen ”Hjälp för de mindre bemedlade i huvudstadsregionen” (fritt övers.), som Tanja Matthews grundat två veckor tidigare. De två kvinnorna blev vänner och Jaari gick med i verksamheten. Gruppen blev snabbt väldigt populär och fick tusentals medlemmar. År 2016 grundades den nuvarande organisationen ”Apuna ry” där Jaari verkar som styrelsens ordförande. Även en tredje flitig drivkraft har kommit med, Merja Rantasalmi. Facebookgruppen Apuna ry Avustus (ung. Bistånd) har redan över 5300 medlemmar – både frivilliga medhjälpare och hjälpbehövande.

‒ Vi hjälper människor i huvudstadsregionen. Vi har blivit kontaktade bl.a. från Åbo, eftersom man skulle vilja utvidga vår verksamhet. Avsikten med hela gruppen var att skapa ett skyddsnätverk för mindre bemedlade och framföra deras dåliga position. Vi hoppades att samhället och beslutsfattarna skulle ingripa. Det är sorgligt att istället för att hjälpbehovet skulle minska behövs vår insats allt mera, berättar Jaari.

Statliga stöd räcker inte alltid till för att klara vardagen

Tillväxten i inkomstskillnad och ökad fattigdom har kört många familjer till en desperat situation. Man klarar sig inte alltid på statliga stöd, framförallt om det finns specialdieter, sjukdomar, mentala problem eller liknande utmaningar inom familjen. Aktiveringsmodellen har från den redan tidigare knappa inkomsten skurit från mången arbetsoförmögen arbetslös – till exempel av dem som använt alla sina sjukdagpenningar samt från dem som TE-byrån inte har service att erbjuda. Jaari ger ett drastiskt exempel på bristen av samhälleligt stöd:

‒ En person som sökt mathjälp från socialbyrån hänvisades att kontakta ”Apuna ry” ”Sossun” lyfte upp händerna och instruerade den hjälpsökande till en biståndsorganisation upprätthållen av några privatpersoner. Dvs. omsorgen för socialbistånd som omfattar grundläggande behov, vilket hör till staten, föstes till en frivillig- och biståndsorganisation som drivs av tre frivilliga.

Apuna rf Bistånd-sidorna har ständigt 200‒300 familjer som man aktivt hjälper. Familjerna berättar om sin situation – sina inkomster, utgifter och behov – till upprätthållarna. De får ett familjenummer och annonsen publiceras på gruppens Facebooksidor. Man har hittills delat ut ca. 390 familjenummer och varje annons är aktiv i några månader. Donatorerna och hjälparna kan fritt välja vilka familjer de vill hjälpa. Biståndet kan vara en matkasse, ett presentkort, använda kläder, hygienartiklar, biobiljetter, Borgbacken-armband eller liknande.

Integriteten är viktig i Apuna rf:s verksamhet. Endast upprätthållarna känner till namn- och kontaktuppgifter för dem som ber om hjälp. Att be om kontaktuppgifter, som levererats via ett privatmeddelande i det offentliga kommentarfältet för en med familjenummer försedd annons, förbinder hjälparen att leverera hjälpen ända fram; de som i onödan sökt kontaktuppgifter avlägsnas från gruppen. Det finns ungefär 50‒100 aktiva ständiga hjälpare i gruppen, mängden enstaka och sporadiska hjälpare är större.

Väsentligt i Apuna rf:s verksamhet är att bringa samman de hjälpbehövande och de frivilliga donatorerna. Dessutom fick organisationen i november år 2017 ett tillstånd till penninginsamling, med vars hjälp man insamlar donationer för matinköp, klädhjälp, matpresentkort, att täcka kostnaderna för barns hobbyverksamhet och sommarlovshändelser samt biståndstillställningar. Den som hjälper kan tillägga föremålet för donationen i kommentarfältet och alla pengar går då till detta ändamål; t.ex. att bistå en viss familj eller verksamhet. Internets matkasse-service är behjälplig vid leveransen av hjälpen: De frivilliga behöver inte längre själva leverera maten till den andra sidan av staden utan man kan garantera hjälpleveransen inom samma dag, t.o.m. från utlandet.

Flera företag har också kommit med i Apuna rf:s verksamhet. Den största delen av donationerna fås via existerande kontakter och direkta förfrågningar. Vaasan Ab har till exempel donerat stora mängder av sina brödnoviteter och KiiltoClean Ab städartiklar att delas ut till de mindre bemedlade. Då människors hjälpbehov ökar är företagens stöd verkligt viktigt.

”Att hjälpa är en medborgerlig plikt”

Jaari vet så mycket om människors hjälpbehov att hon inte, enligt sina egna ord, skulle kunna sova eller leva med sig själv ifall hon inte gjorde någonting för att hjälpa.

‒ Det är en medborgerlig plikt att hjälpa om någon behöver det. Känslan av lättnad hjälper också att orka med verksamheten då man vet att en fattig familj har mat för nästa vecka. Det var världens härligaste när en familj, som länge fått hjälp, kommit på fötter och blev en av våra mest aktiva medhjälpare, konstaterar hon.

Enligt Jaari är Apuna rf:s nätsidor under arbete, men de som är intresserade av att hjälpa finner all behövlig information på organisationens och gruppens Facebook-sidor. Både privatpersoner och företag kan besluta att hjälpa en eller flera familjer eller hela verksamheten. Man kan också donera kläder, prylar, händelsebiljetter etc. till de behövande. Då man donerar pengar kan man alltid välja föremålet för sin donation – vid behov får man även ett kvitto, foto eller annat verifikat på det. Företag uppmuntras att donera till exempel överskotts mat, händelsebiljetter, produkter, utrymmen eller some-synlighet.

Det är en kall onsdagsmorgon i januari. En ensamförsörjande vaknar med sina barn till ett svalt mörker. Ljuset i kylskåpet tänds inte och maten i frysen hotar smälta. Elen har stängts p.g.a. en obetald räkning. Förra månaden gick pengarna som var ämnade för elräkningen till mediciner och en färd till sjukhuset, då ett litet barn insjuknade. Man klarar sig inte länge utan el i hård kyla, så ensamförsörjaren tar som sitt sista halmstrå kontakt med Apuna rf:s Biståndsgrupp. Redan under samma dag sköter en frivillig privatperson elräkningen och skänker hopp till vardagen för ännu en mindre bemedlad.

Text: Satu Puolitaival

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan