Hoppa till innehåll

Blogg: Frivilligas måltider, tack och ihågkommanden i skatteförvaltningens nya direktiv

Direktivet är det första omfattande direktivet för allmännyttiga samfund, offentliga samfund och andra frivilligorganisationer gällande förskottsuppbörd. Det är gjort på önskan av föreningsfältet och inbegriper också frivilligverksamhetens synvinkel.
Direktivet förenar beskattningsförfarandet, för tidigare har det inte funnits enhetliga, samlade föreskrifter. Direktivet skärper inte beskattningen av förenings- och frivilligverksamhet. De linjer som presenteras betyder i en del fall en lindring av beskattningen. Enligt direktivet kan man nu t.ex. komma ihåg eller tacka frivilligarbetare med en gåva som är skattefri upp till 100 euro. Även måltider som bjuds frivilliga under en av föreningen arrangerad tillställning är skattefri. Däremot kan ingendera, bjuden måltid eller en gåva under 100, ges som ersättning för utfört frivilligarbete.  Här är beskattaren skarp. Ifall de är ersättning för utfört frivilligarbete, utgör det beskattningsbar förmån för mottagaren.
Man kan tacka och komma ihåg frivilliga, t.o.m. rimligt traktera, men det får inte vara som motsvarighet för utfört arbete. Enligt beskattarens tolkning betyder det att eftersom vi har en ytterst sträng skattelagstiftning, att ingen ersättning eller utgiftsersättning för utfört arbete kan vara skattefri, ifall lagen inte påvisar annat.
Till frivilligarbetets natur hör att det är löne- och ersättningsfritt. Man kunde ha önskat att beskattaren skulle ha tagit den ståndpunkten, att en rimlig traktering av frivilliga kunde ha tolkats som ett tack utan att använda en semantisk begrundan över huruvida arrangören av frivilligverksamhet har kunnat tala om att tacka eller ersätta för arbete.
I det tidigare fallet uppstår ingen beskattningsbar förmån för den frivilliga, medan det i det senare fallet uppstår.
Källa: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (A119/200/2016)
Anitta Raitanen, Verksamhetsledare för Medborgararenan

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan