Hoppa till innehåll

Climate Aid uppmuntrar och inbjuder till klimatdåd

Queen-bandets gitarrist Brian May önskade, i maj 2019, en upprepning av den berömda Live Aid -konserten, som arrangerades år 1985, denna gång med temat att påverka klimatförändringen. Tanken och idén, som säkert mången annan också haft, konkretiseras åtminstone här i Finland. Climate Aid -konserten, som förverkligas med kraft av frivilliga, arrangeras i november 2019 på Musikhuset i Helsingfors.   

Medborgararenan koordinerar en talrik grupp frivilliga för att bygga upp Climate Aid. Början av konserten kommer att bestå av en helhet byggd på klassisk och orkestermusik.

Tero-Pekka Henell, som är känd för sina ambitiösa helheter, ansvarar för hopsättningen av orkestern och uppgiften som intendent. Johanna Almark fungerar som kapellmästare, arrangör och körledare. Som artist i konserten uppträder Idols-tävlingens vinnare och Finlands eurovisionsrepresentant Hanna Pakarinen som finner klimattemat mycket viktigt. Den finländska rap-artisten Rauhatäti gör rap med lappländsk dialekt och uppträder tillsammans med Biolapset-gruppen. En stor mängd körer har också anmält sig, bl.a. Koiton laulu, Kumpulan kuoro, Murtosointu, JAM-kören och Kenkävaahtokuoro. För produktionen ansvarar proffset Jussi Kallio, som har specialiserat sig på miljövänlig produktion av evenemang.

Climate Aid ger ett ansikte åt frivilligverksamheten

Enligt Medborgararenans vision är Finland världens bästa plats för frivilligverksamhet. För att förverkliga sin vision utvecklar och främjar Medborgararenan den fria civilverksamheten genom att bygga broar mellan traditionella föreningsaktörer och nya självstyrande medborgaraktörer. Det nu pågående arbetet med Climate Aid är ett gott exempel på att sammanföra likatänkande och på smidig och snabb verksamhet. Det centrala är en arbetsinsats given enligt sitt eget kunnande, baserad på frivillighet. Ett bra exempel, av de otaliga frivilliga medverkande, är Anni Valkonen, teknisk producent på Musikhuset, som intresserade sig för Climate Aid eftersom hon tycker saken är viktig.

Som samarbetspartner i Climate Aid från den tredje sektorn har Medborgararenan och Sitra bland annat Akava. Arbetsmarknadsförbundet för högutbildade är en märkbar stödjare för civilverksamheten i Finland. Akavas Vesa Vuorenkoski framhåller i sin blogg samarbete och enskilda människors deltagande samt engagemang i samhälleligt beslutsfattande och olika klimatåtgärder. Det behövs samarbete och verksamhet tillsammans i stället för motsatsförhållanden.

Volontären har en aktivists själ

Studeranden vid Humanistiska yrkeshögskolan fäster i sina studier uppmärksamhet vid språket vi använder. Man förstår så att frivilliga förbinder sig vid en förening eller en aktör då aktivisten förbinder sig vid saken. En aktivist upplevs som en självständigare aktör än en frivillig och kanske därför talar man inte ofta om dem i pluralis. Men såsom Vuorikoski, betonar också de studerande samarbete. ”För en kampanj behövs det frivilliga som har en aktivists själ”, skriver en studerande. De frivilliga som har en aktivists själ, förbinder sig till en viktig sak och verkar aktivt till förmån för den. De studerande ser att en bättre framtid bygger på passion och den frivilligas ihärdighet. 

Då vårt samhälle förändras under stora gemensamma utmaningar spelar frivilligverksamheten säkert en viktig roll. Framtidsforskaren Aleksi Neuvonen tog, på Björneborgs SuomiAreena, fram frivilligverksamhetens betydelse vid lösningen av samhälleliga utmaningar. Enligt Neuvonen har många samhälleliga utspel uppkommit just inom frivilligverksamheten och senare etablerat sin position i samhället.

Har Climate Aid -evenemanget kommit för att stanna?

Det får vi se efter november.

Text: Virpi Paulanto

Före det inbjuder vi och uppmuntrar till att delta i evenemangets utförande.

Kontakta koordinatorn:

Outi Platan

Evenemangskoordinator

Medborgararenan rf.
outi.platan@kansalaisareena.fi
tel. 044 547 3739

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan