Hoppa till innehåll

De frivilliga bestämmer takten i medborgarverksamheten

Det vore svårt att föreställa sig Finland utan kamrat- och frivillighetverksamhet. 
De frivilliga verkar i över hundratusen föreningar, vilka på sätt eller annat berör varje finländare. De upprätthåller utfärdsställen, simstränder och byhus. De erbjuder kamratstöd, producerar information, påverkar och ger råd.
En svindlande mängd av oss, 43 procent, gör frivilligarbete.
Inget under, för frivilligarbetet har en prövad ökad effekt på välmågan hos dem som gör det. Många föreningar har ändå brist på aktiva. Även frivilligarbetet hopar sig.
Det skulle inte vara nödvändigt, för enligt förfrågningar finns det en stor mängd människor som skulle vilja göra frivilligarbete men inte gör det. Man borde får dem med, så att nyttan med frivilligarbete skulle fördelas jämnare.
Vad är det som får människor att gå med i frivilligarbete? Envar har sin egen orsak, men gemensamt för alla är att man själv får ut någonting av verksamheten. Personligen har jag gått med på grund av en vilja att medverka via egen aktivitet, en möjlighet att lära mig nytt och träffa nya människor.
Ett hinder för att delta i frivilligarbete är bristen på information. Det är få som vet hur många olika möjligheter frivilligverksamheten erbjuder.
Kommunerna har nytta av medborgarverksamhet på många sätt. Föreningarna kompletterar kommunservicen och en aktiv hobbyverksamhet ökar kommunens dragningskraft.
Därför är det vettigt och ekonomiskt av kommunen att stöda föreningsverksamheten. Förutom finansiellt stöd kan kommunerna erbjuda gratis lokaliteter. Goda utrymmen är en förutsättning för verksamhet, och det är bort från alla ifall utbudet blir fast i brist på utrymmen. Man har i många kommuner haft god erfarenhet av föreningshus, där det är lätt för olika föreningar att ordna evenemang tillsammans.
Föreningarnas roll i kommunerna växer. När sote-servicen flyttas till landskapens ansvar, så bli det på kommunernas ansvar att främja människors välmåga och hälsa. I den här verksamheten har föreningarnas roll alltid varit väldig. I fortsättningen lönar det sig för kommunerna att ännu kraftigare ta föreningarna till kompanjoner.
Frivilligarbetet får ändå inte vara en sparåtgärd eller livboj inom sote-förnyelserna för kommunen. Viktigast är alltid människans egna vilja att verka. Man skall vara med just så mycket man orkar och vill. Föreningarna har massor att ge till oss alla. Samtidigt kan var och en fundera, skulle just jag ha någonting att ge till någon förening.
 
Krista Mikkonen, riksdagsledamot
Ordförande för De Grönas riksdagsgrupp
 
VE-kiitos-olet-tarkea-pyoreaMedborgararenan startade kommunvalsvåren med att erbjuda en möjlighet för dem som deltagit i Tack du är viktig -kampanjen, Riksdagens frivilligverksamhets stödgrupp, att skriva till Medborgararenans nyligen förnyade VerkkoAreenan/Nätarenan/Webarenan om kamratstöd, frivilligverksamhet eller i allmänhet om medborgaraktiviteter i den nya kommunen.

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan