Hoppa till innehåll

Ett inkluderande och kunnigt Finland – hur syns frivilligverksamheten i regeringsprogrammet?

Medborgarsamhällets stora betydelse erkänns tydligt i det färska regeringsprogrammet.

Målsättningen för regeringsprogrammet är att ”Systematiskt förstärka civilsamhällets läge och verksamhetsförutsättningar i Finland och i världen.” (fritt övers.)  Det här utlåtandet lyfts fram i målsättningarna under rubriken ”Finland större än sin storlek i världen.”

Ett centralt avsnitt sett ur medborgarverksamhetens perspektiv är ”Den trygga rättsstaten Finland”, som i sin tredje målsättning ”Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna stärks” närmare listar medborgarverksamhetens främjande och autonomi:

”Regeringen tryggar förutsättningarna för delaktighet och en mångsidig verksamhet i civilsamhället på riksomfattande, regional och lokal nivå. Verksamhetsförutsättningarna för det civila samhället stärks. Ojämlikhet bekämpas genom delaktighet. Vars och ens möjlighet att delta i meningsfull verksamhet i civilsamhället främjas och autonomin i organisationernas verksamhet tryggas.”

Dessutom förbättras praxis för hörande och den administrativa bördan underlättas:

”Praxis för hörande och konsekvensbedömningar utvecklas och förvaltningens kompetens i frågor som gäller det civila samhället förbättras. Den administrativa börda som stör verksamheten i det civila samhället elimineras och tillståndspraxis förenklas. Den onödiga administrativa börda för små föreningar som bland annat inkomstregistret medför för verksamheten i det civila samhället utreds och elimineras skyndsamt.”

Inalles hela 49 föreningar (Medborgararenan + 48 medlemsorganisationer) var med i Medborgarenans målsättningar för regeringsprogrammet.

Huvudpunkterna var:

– Den demokratipolitiska redogörelsen skall uppdateras med målsättning att befrämja frivilligverksamhet

– Frivilligarbete skall inkluderas i aktiveringsmodellen för arbetslösa

– Den kunskap som erhållits under frivilligverksamhet skall i ökande grad hörsammas och erkännas i utbildningen

Man har i regeringsprogrammet skrivit som en målsättning öka de ungas delaktighet. Frivilligverksamheten har en central roll i att främja delaktigheten för unga. Just här syns Medborgararenans och de 48 organisationernas målsättningar som bäst, för man kan i regeringsprogrammet läsa följande:

  • Skyldigheten att samråda med de unga skärps, och nya verktyg tas fram för att utveckla förfarandet.
  • Arbetsinsatser och kompetens vid frivillig verksamhet identifieras och lyfts fram i högre grad. Samarbete mellan skolor och organisationer främjas.
  • Demokrati- och människorättsfostran och elevernas delaktighet uppmärksammas i högre grad vid skolor och läroanstalter. Elev- och studerandekårsverksamheten uppmärksammas. Det demokratipolitiska handlingsprogrammet uppdateras och de ungas delaktighet i programmet i synnerhet med sikte på att göra understödsprocesserna smidigare.

Medborgararenans och organisationernas målsättning att få frivilligarbetet inkluderat i aktiveringsmodellen för arbetslösas utkomstskydd förverkligas igen när aktiveringsmodellens nedskärningar och förpliktelser avvecklas och det besluts om alternativa åtgärder för att förbättra sysselsättningen.

Även praxis för organisationers statsunderstöd förnyas och klarläggs, dessutom förbereder man sig för att stöda föreningsverksamhet med budgetmedel ifall inkomsterna från Veikkaus minskar.

Visst kunde frivilligverksamhetens betydelse ha betonats ännu starkare i regeringsprogrammet än nu, vid sidan om föreningsverksamheten. Frivilligverksamhetens roll kommer ändå med tiden att komma fram när punkterna i regeringsprogrammet verkställs. Med det här regeringsprogrammet har vi en rejäl chans att göra Finland till världens bästa plats för frivilligverksamheten.  

Text: Leo Stranius

Verksamhetsledare, Medborgararenan

Översättning: Ann Jokinen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan