Hoppa till innehåll

Framtiden är oviss, förutseende hjälper

Då vi år 2017 skapade framtidsvisioner för det europeiska föreningsfältet i Future Skills for the Third Sector -projektet lett av Studiecentralen Sivis, kunde vi inte ens ana vilken plötslig förändring samhället skulle uppleva våren 2020. Vi presenterade i vårt scenario att i den nära framtidens Europa, för frivillig- och föreningsverksamhetens del, digitalisering, ökad ojämlikhet och förslappad social gemenskap har en märkbar inverkan, men å andra sidan också det att verksamheten fortsätter som förut.

I föreningarna kändes dessa framtida stigar igen. Det beror till exempel på föreningens grunduppdrag, hur det är för var och en att behöva stiga säkert vidare. Vi kartlade också kompetensbehovet för varje stig. Vi märkte att digitaliseringen också är viktig för upprätthållandet av social gemenskap, och dessutom så skall man i alla föreningar kunna möta olika sorters människor, även om mångfalden var mera närvarande på stigen för ökad ojämlikhet.  

Alla dessa teman är fortfarande essentiella trots den häftiga förändringen. Under den gångna våren har man ändå varit tvungen att ta det sedan länge förutsedda digisprånget även längre än vad experterna vi intervjuat för vårt scenario kunnat förutspå.

Trots den oförutsedda och snabba förändringen är förutsägelse alltid behövlig för att den hjälper att finna den rätta riktningen. Med förutseende menas att ”man ser framtiden” genom att samla information och planera verksamheten. Dessa möjliggör att svara på kommande utmaningar redan på förhand. Genom att förutsäga får man information om möjliga alternativa framtider, och av dem kan man välja den mest angenäma att sträva efter. I verkligheten betyder det här ofta att skaffa nytt kunnande, nya funktioner och kan också någon gång kräva att man gör sig av med någonting.

Efter år 2017 fortsatte vi med europeiska kolleger jobba med ett projekt vid namn Future skills for volunteering. Vi ville bl.a. svara på föreningarnas ökade behov av förutseende med hjälp av det. Eftersom det knappast finns några som helst verktyg lämpade för frivillig- och föreningsverksamheten gjorde vi vårt eget i projektet.

Bakgrundsidén för verktyget var att en förening eller organisation har med människor och deras nätverk att göra och därför är deras intressenters tankar om framtiden viktiga. Med hjälp av verktyget funderar man på sina egna intressegrupper och deras betydelse samt erbjuder sätt att skaffa information av dem om framtiden: man kan fråga människor direkt vad de tänker, se på nyheter och begrunda om de inverkar på ens egen verksamhet, man kan söka efter svaga signaler i sin omgivning eller utveckla egna sätt att skaffa information. Den insamlade informationen kan man med hjälp av verktygets diskussionsmodell förädla till en plan. Verktyget finns nu bakom denna länk, men dess fortsatta utveckling är nu på gång och den färdiga versionen publiceras i höst.

Det finns också andra sätt att begrunda framtiden. Av de inhemska aktörerna publicerar t.ex. Sitra regelbundet rapporter om megatrender som formar vår framtid och material för att diskutera dem. Sitras tips för framtida arbete som använder distansanslutningar finns bakom denna länk.

Verksamhetsomgivningen för föreningar har redan nu förändrats, men vi vet inte hur oåterkalleligt. Nu vore en bra stund att föreställa sig vad vi som aktörer i en förening vill ha av framtiden och hurdan är den goda värld vårt eget samfund strävar till. Det lönar sig kanske att påbörja ett mer systematiskt förutseende då krisen lättar. Nu lönar det sig att begrunda hur flexibla den egna verksamheten och strukturerna är, då ändringar kan komma snabbt i den nära framtiden. En flexibel förening kan ge frihet att verka i olika omgivningar och lita på sina aktörer. Kontinuitet och god administration möjliggör detta.

Det är nu kanske ändå viktigast att upprätthålla hoppet och sammanhållningen i förenings- och frivilligverksamheten. Vi går med i föreningar och blir frivilliga för att hjälpa och vara tillsammans med människor av samma åsikt för att ändra världen. Vi upprätthåller hoppet i våra grupper. Det hjälper också till för att se på framtiden.

Text: Marion Fields 

Expert vid Studiecentralen Sivis

Översättning: Ann Jokinen 

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan