Hoppa till innehåll

Från chefredaktören: De 75 första dagarna

Det har varit fart på i Medborgararenan de senaste månaderna. Inlärningskurvan har varit brant.
Då jag i slutet av oktober började jobba som verksamhetsledare för Medborgararenan, trodde jag mig känna det finska föreningsfältet relativt väl. Det har ändå varit överraskande hur mycket det finns olika föreningar och verksamma inom t.ex. social- och hälsovårdsbranschen. Det görs verkligen mycket fint arbete inom frivilligverksamheten.
På miljöorganisationsfältet vande man sig vid att verka med under tio föreningar. Nu i Medborgararenan har jag stött på hundratals nya föreningar och nätverk samt tusentals nya människor som gör olika viktiga saker för att främja det gemensamma goda.
Som exempel, genast på min andra arbetsdag skulle jag hålla ett öppningstal vid seminariet för den Internationella kamratstödsdagen till över hundra professionella inom kamratstöd. Då visste jag ännu knappast någonting om ämnet. Till all lycka publicerades samma dag Anne Laimios (styrelsemedlem i Medborgararenan) opas vertaistoiminnasta (fri övers. guide om kamratstöd). Guiden fungerade som en bra hänvisning till ämnet. Medborgararenan har även storartad personal som har skött och sköter om många praktiska arrangemang med verklig yrkeskunnighet. Tack Heidi Kervinen, Aino Kostiainen, Heli Lumiaro, Pinja NieminenKatja Reinikainen och Marjo Salmela!
I oktober hade jag ännu med mig den tidigare verksamhetsledaren Anitta Raitanen. Utan hennes erfarenhet, tålamod och goda introduktion skulle jag inte ha klarat mig. Hon har lämnat ett stort positivt handavtryck på det finländska frivilligarbetet. Det är utmanande att fylla dessa stövlar.
Dessutom har Medborgararenans avgående ordförande Markku Vaittinen gjort ett stort intryck på mig. Trots sin synskada har han lett styrelsens möten föredömligt (hans minne t.ex. vad gäller mötenas föredragningslistor är helt fenomenalt!), skött ordförandeskapet och representation samt givit allt upptänkligt stöd, så att mitt arbete vid Medborgararenan skulle lyckas. Till ny ordförande fick vi Marthaförbundets verksamhetsledare Marianne Heikkilä. Med henne fattas det inte fart och fläkt. Jag kan inte annat än förundra mig, hur denna supermänniska hinner överallt och till råga på allt verkar aktivt som stöd och supporter för Medborgarerans arbete.
I november publicerade Medborgararenan verket teoksen tuetusta vapaaehtoistoiminnasta (fri övers. Om understödd frivillighetsverksamhet) som väckte mycket intresse. Bakom verket var vår anställda för Nätverket av koordinatorer för frivilligverksamhet (fi. valikkotoiminta), Pinja Nieminen, och Antti Rajala, som från det här årets början även är verksam i styrelsen. Vi kommer ännu att höra om temat och det här verket.
Annars är jag också imponerad av hur omfattande Medborgararenan når hundratals professionella inom frivilligverksamheten landet runt via 25 urvalsnätverk.
December var en aktiv tid för Medborgararenan.
Vi ordnade Frivillighetsverksamhetens mässa och publicerade i samband med den Årets frivilliga samt vinnarna i skrivtävlingen ”Yhdessä välittävä tulevaisuus” (fri övers. ”Tillsammans en framtid av omsorg”). Det var fint att se så många verksamma inom frivilligfältet på Gamla Studenthuset i december. Många gratulationer också till Årets frivilliga, Heidi Furu, och till alla kandidater samt till deltagarna i skrivtävlingen. Det har varit inspirerande att läsa de fina texterna.
Samarbetet med Hiiop har speciellt blivit i mina tankar. Via servicen som OP Pohjola underhåller fick vi kanaliserat sammanlagt över 270 årsverken av frivilligarbete. Här är Eveliina Nygren, som även är verksam i Medborgararenans styrelse, förtjänt av ett speciellt tack. Vi har dessutom gått med i toimeksi.fi och vapaaehtoistyö.fi-sidorna. Det ser ut som om koordineringen av frivilligverksamheten mer och mer förflyttas till nätet, och att människor alltmer gärna vill göra meningsfull frivilligverksamhet vid sidan av sitt förvärvsarbete.
Förutom de ovannämnda har Medborgararenan i sin verksamhet haft frivilligverksamhetens påverkningsarbete i fokus. Jag har haft glädjen att träffa riksdagsledamöterna Anne Kalmari och Sanna Lauslahti från stödgruppen inom Riksdagens frivilligverksamhet. Vad fint, att det i riksdagen finns så sakkunniga och engagerade beslutsfattare. Dessutom har det varit inspirerande att märka med vilken energi man t.ex. i justitieministeriets demokratienhet, tack vare Niklas Wilhelmsson  och Maria Wakeham-Hartonen, befrämjar medborgarverksamhet och demokrati.
Följande viktiga initiativ som inverkar på frivilligverksamhetens förutsättningar är den kommande förnyelsen av penninginsamlingslagstiftningen.
Det har inte varit enbart glädje och fest. Vi slutet av förra året nåddes vi av ett sorgebudskap, då Medborgararenans mångåriga frivilliga och redaktör för Nätarenan (VerkkoAreena), Vesa Vattulainen, gick bort. Tack för gott arbete Vesa! Vi kommer ihåg dig med värme.
Dessutom avslöjades problem i inomhusluften i vårt kontor, strax efter att jag börjat. Således stundade, mitt i allt annat, letandet av ny lokal. Till all lycka hittades ett nytt hem för vårt kontor snart från Sturegatan i Berghäll. Tack till hela personalen för otrolig tänjbarhet p.g.a. flyttningen samt till Berghäll-gänget, speciellt Heidi Nygren och Pihla Ruuskanen, för det varma mottagandet i nya faciliteter.
Vid sidan om flyttet har vi också annars jobbat med intern utveckling. Vi har påbörjat förberedandet av en ny strategi, tagit i bruk nya arbetsmetoder, uppdaterat kontorets praxis och arbetsbilder samt fäst uppmärksamhet vid arbetsvälmåendet. Här har vi haft hjälp av bl.a. Anne Porthén, vår styrelsemedlem och verksamhetsledare för Hjärnskadeförbundet. Jag har också fått mycket kamratstöd av SOSTEs Vertti KiukasJukka Tahvanainen från De Synskadades förbund och av många andra föreningsledare och -verksamma.
Tack för att ni så positivt har emottagit mig till detta nya fält! Många har även frågat hurdant arbetet som verksamhetsledare för Medborgararenan i praktiken är. Här arbetet under tiden 18.10.–31.12.2017 i siffror:
– Intervjuer (TV, radio, tidningar/digimedia): 12 st
– Taltillfällen/föreläsningar: 12 st
– Kolumner/skrifter: 4 st
– Interna möten: 52 st
– Externa möten: 52 st
– Seminarier (som deltagare): 7 st
– Resor: 3 st
En liten paus för årsskiftet kom säkert väl till pass. Nu har jag dragit andan och förundrat mig över allt nytt i Lapplands skidspår. Jag är ivrig att igen börja befrämja och utveckla frivilligverksamheten. Låt oss göra Finland till den bästa plattformen för frivilligverksamhet och kamratstöd. Vi är ett fantastiskt gäng. Tack att ni är med!
Leo Stranius
Skribenten är verksamhetsledare för Medborgararenan

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan