Hoppa till innehåll

Frivillighet i Palestinien kräver tålamod

Text: Teija Laakso
Det som är besvärligt för palestinierna är att en del av deras odlingsjord – olivträd och växthus – befinner sig på den andra sidan av den gräns som Israel har byggt upp. Gränsbevakningen går på nerverna och tär på de små inkomsterna.
Min kollega och jag rapporterar om problemen vidare till vår byrå. Det är det enda vi kan göra.
När jag deltog i början av år 2014 i det internationella EAPPI-(Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) programmet, var just dehär jordbruksportarna en del av mitt arbete. EAPPI sänder frivilliga människorättsobservatörer till den ockuperade Västkusten. Visionen i programmet har varit en modell, där israeler och palestinier kunde leva i fredligt samarbete. Man ställer sig inte på någondera konfliktparts sida, utan rapporterar endast om kränkningar av internationella rättigheter.
I Finland koordineras EAPPI-programmet av Kyrkans Utlandshjälp som årligen sänder 12-13 observatörer till området. Dessutom deltar över tio andra länder. Observatörerna följer med situationen på Västkusten och Östra Jerusalem och rapporterar t.ex. om begränsningar i rörelsefriheten samt om kollektiva straffaktioner.
Observatörerna erbjuder dessutom såkallad beskyddande närvaro för de lokala. Idén med detta är att när soldaterna ser utländska observatörer, vid rutter för skolbarn, besiktningspunkter eller nära jordbruksportarna, så blir det inga bråk.
Där jag var stationerad, vid norra delen av Västkusten, betydde arbetet, förutom uppföljning av jordbruksportar eller granskningsstationer, besök till många byar och familjer som fått lida av Isarels bemanning. Det uppstod många problem, bl.a. nattliga räder, osakliga anhållningar och begränsad rörelsefrihet.
Jag fick höra många beklagansvärda historier om förlorad odlingsjord, fängslande av oskyldiga barn och förnedrande säkerhetsgranskningar. Men, den största uppgiften för oss övervakare inom EAPPI är det fakto i hemlandet där vi berättar om våra erfarenheter.
Det önskade de palestinska odlarna också: ”Berätta om detta i ert hemland”.

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan