Hoppa till innehåll

Hur främjar olika europeiska medborgarföreningar engagemanget för 15–18-åriga studerande i frivilligverksamheten?

Vi gjorde vårt lärdomsprov i samarbete med Medborgararenans projekt ”Jeesaan” (ung. Jag hjälper) – Ung i frivilligverksamhet. Vårt mål var att beskriva hur medarbetare i europeiska medborgarföreningar främjar delaktigheten bland 15–18-åriga studerande i frivilligverksamhet. Vi intervjuade via Skype fyra olika medarbetare i europeiska medborgarföreningar. De intervjuade var från Irland, Frankrike, Spanien och Belgien.  

Vi förverkligade lärdomsprovet med en kvalitativ undersökningsmetod och analysen av materialet gjordes genom en innehållsanalys baserad på materialet. Man kan, på basen av resultaten, säga att 15–18-åriga studerandes delaktighet i frivilligverksamhet främjas av en likvärdig behandling av de frivilliga, att förbereda de studerande, att officiellt erkänna frivilligarbete, att ta de studerandes synvinkel i betraktande, samarbeta med medlemsorganisationer samt att dra nytta av både teknologi och medborgarföreningsverksamhet. Utmaningar med att främja delaktigheten inom frivilligverksamhet är bristen på officiellt erkännande av frivilligarbete, studerandes tidsbrist och medlemsorganisationernas sinsemellan avvikande verksamhetsmetoder.

Att ta de studerandes önskemål i betraktande och att lyssna på dem gör deras röst hörd i frivilligverksamhetens organisationer. De studerandes upplevelse av delaktighet kommer från en sådan frivilligverksamhet som känns meningsfull för dem själv och där man har en möjlighet att påverka och bli hörd som just den man är. Värdet av det arbete medborgarföreningar gör syns allt bättre ju mera erkännande det frivilligarbete, som studerande gör, får officiellt. De olika projekt och metoder som medborgarföreningar har, är konkreta sätt att främja engagemanget hos studerande. Det är viktigt att varje studerande kan agera i en roll som är lämplig för en själv inom frivilligverksamheten.

Lärdomsprovet kan läsas på finska här.

Text: Milla Sallinen och Niina Lehtimäki

Översättning: Ann Jokinen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan