Hoppa till innehåll

Hygien och trygghet måste garanteras inom den frivilliga corona-hjälpen

Coronaviruset har bland finländarna väckt en stor vilja att hjälpa. Det har kommit stora mängder hjälperbjudanden till dem som är isolerade eller i karantän och därför behöver hjälp med ärenden, till bland annat Facebook-grupper och ”Nappi Naapuri” (ung. god granne) -hjälpen. Betydelsen av frivillig hjälp för ärenden är ett stort komplement till de samhälleliga tjänsterna och kan för egen del garantera att ingen i isolering behöver hungra eller bli utan sina mediciner. Förutom hjälp med ärenden kan en självorganiserad frivilligverksamhet även komma upp med andra hjälpformer, såsom lyssnarstöd.

Begränsningen med plattformarna på nätet är att de inte når största delen av äldre människor. Därför har man rått medborgare att också hänga upp lappar om hjälperbjudanden i husets trappuppgång eller byns anslagstavla. Många kommuner, församlingar och medborgarföreningar förbereder sig också på att komma emot riskgruppernas behov under epidemin. De här kretsarna har redan mycket information om personer som hör till riskgrupper och, i viss mån, resurser att kartlägga hjälpbehovet.

Potentialen för att hjälpa är således enorm. Då man uträttar ärenden är det viktigt att följa myndigheternas hygien- och aseptikanvisningar. Organiserade aktörer som koordinerar frivilligverksamhet förmår bättre försäkra verksamhetens trygghet och leda sina frivilliga, än i situationer då den frivilliga agerar helt självständigt.

Då myndigheterna ansvarar för instruktionernas riktighet kan de frivilliga med gott humör förverkliga hjälp med ärenden. Det är fint att se, hur medborgarnas lust att hjälpa har blossat upp i och med det här undantagstillståndet.

Nu när talko-andan är som störst, är det viktigt att erbjuda människor sätt att hjälpa och delta. Det stärker samhället och skapar en känsla av trygghet i en situation då flera vardagsnormer har ändrats.

Vi på Medborgararenan finner det viktigt att försäkra, att hjälp med ärenden är tryggt för den som får hjälp och hjälparna kan göra det med sinnesro. Medborgararenan, ’Kirkkopalvelut’ (ung. Kyrkans service) och ’Siskot ja Simot’ med samarbetskumpaner har sammanställt allmänna direktiv för medborgare som hjälper med ärenden. Direktivet baserar sig på aktuell information och rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet och Livsmedelsverket samt från föreningarnas instruktioner.

Allmänna direktiv för hjälp med ärenden under koronaepidemin

 1. Även om önskan att hjälpa är stor, delta inte i frivilligverksamhet ifall du är sjuk eller du har ens lindriga symtom i andningsvägarna (snuva, hosta, feber, muskelvärk, sjuk hals etc.). Erbjud inte heller hjälp med att sköta ärenden, ifall du nyss kommit från utlandet eller har en familjemedlem med konstaterad coronasmitta. Följ myndigheternas karantändirektiv. Även om du inte har coronasmitta kan också andra infektioner vara livsfarliga för riskgrupperna.
 2. Delta inte i frivilligverksamheten ifall du själv hör till riskgruppen (över 70-åringar, med en underliggande sjukdom etc.). De som hör till riskgruppen skall i mån av möjlighet hålla sig hemma och undvika fysisk kontakt med andra. Det här är inget straff eller ett sätt att värdera människor, utan en strävan att skydda dig själv och andra från smitta!
 3. Om du deltar i hjälpverksamhet från kommunen, staden eller en förening, följ de föreskrifter du fått av dem. Om du tycker att instruktionerna är bristfälliga eller om du har frågor, berätta till den som leder verksamheten!
 4. Ifall du deltar i hjälp med ärenden för en Facebook-grupp, grannskapet eller husbolaget, kom ihåg att sköta om hygienen och följ myndigheternas direktiv till exempel genom att hålla avstånd till andra då du gör ärenden.
 5. Då du erbjuder din hjälp, berätta hela ditt namn. Ge den hjälpbehövande också ditt telefonnummer och din adress. Det ökar förtroendet och trygghetskänslan samt försvårar verksamheten för dem som är ute i fel ärenden. Tala i telefon i förväg med den du vill hjälpa, om möjligt. Berätta åt den hjälpbehövande att du inte av trygghetsskäl kan komma in i bostaden eller ens i dörröppningen, för att minimera smittorisken. Köplistan och inköpen lämnas utanför dörren så att man undviker fysisk kontakt.
 6. Be den som behöver hjälp om en köplista och skriv upp den. Fråga också hur hen vill betala inköpen. Det bästa vore att den frivilliga inte alls skulle behöva behandla pengar, utan betalningen skulle ske till exempel genom en överenskommelse med närbutiken, förhandsbetalning, räkning eller bankgiro/MobilePay. På det sättet behöver du inte träffa den du hjälper i förväg.
 7. Om man ändå måste använda kontanter, be ifall möjligt om jämna pengar. Du kommer väl ihåg att du inte får ha en annan persons bankkort i din besittning, så ta det inte på ditt ansvar! 
 8. Om du skall till apoteket, berätta åt den du hjälper, att hen skall reservera kontanter (eller annat sätt att betala) för att köpa medicinerna, en lapp där det står namnen på medicinerna som skall hämtas samt FPA-kortet för receptmediciner. Den hjälpbehövande skall sätta dem färdigt i ett kuvert eller en påse.
 9. Kom överens om när du hämtar pengarna och vid behov FPA-kortet. Kom till den hjälpbehövandes dörr vid överenskommen tid och meddela att du är där (samtal, knackning) som ni kommit överens. Ta pengarna med dig. Om den du hjälper överlämnar pengarna då du väntar, så håll flera meters avstånd. Du kommer väl ihåg att du inte får ha en annan persons bankkort i din besittning, så ta det inte på ditt ansvar! 
 10.  Tvätta dina händer med tvål innan du far hemifrån. Du hittar en länk till THL:s handtvättningsvideo bakom denna länk. Om möjligt, ta med dig handdesinfektionsmedel. Ifall du har engångshandskar så använd dem. Sätt dem på dig före du tar emot pengarna och FPA-kortet, ifall det behövs.  
 11.  Undvik att röra ditt ansikte. Behandla inte din telefon eller dina nycklar i butiken. Undvik att röra hissknappar, dörrhandtag eller liknande ställen som flera personer rör vid. Tvätta vid behov händerna eller använd handdesi.
 12.  Ett vanligt skydd som hålls för mun och näsa skyddar inte användaren mot luftburna smittor. Skyddet kan inte stoppa droppsmitta och de används snarast på smittade personer, inte för att förhindra smitta. Du kan således göra ärenden utan mun-nässkydd.
 13.  Man undviker bäst infektioner i andningsvägarna genom att ta hand om sin hand- och hostningshygien. Skydda mun och näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Ifall du inte har en näsduk, hosta eller nys mot övre sidan av din jacka, inte i dina händer. Släng den använda näsduken omedelbart i soporna. Ifall möjligt tvätta eller desinficera dina händer, eller byt engångshandskar.
 14.  Gå till butiken/apoteket enligt listan. Om någon produkt inte finns, kan du ringa och fråga vad du kan ta som ersättning. Använd, om möjligt, engångshandskar. Coronaviruset smittar främst som droppsmitta då en sjuk hostar eller nyser. Möjligen smittar viruset också vid beröring. Man har tillsvidare inte märkt att smittor skulle uppkomma via ytor, livsmedel eller varor. Du kan använda ditt eget omdöme när det gäller stekprodukter, salladsbarer och lösgodis. Påminn emottagaren att tvätta och skala frukter och grönsaker.
 15.  Kom ihåg att behålla kylkedjan. För inköpen ända fram genast.
 16.  Sätt växelpengarna/räkningen och kvittot i samma kuvert/påse du fick tidigare. Sätt kuvertet eller påsen i butikskassen. Lämna inköpen vid den hjälpbehövandes dörr och knacka/ring att du är tillbaka. Påminn emottagaren att inte öppna dörren förrän du lämnat platsen. Du kan på ett betryggande avstånd vänta och försäkra dig om att den du hjälper får sina inköp.
   
 17.  Ta bort engångshandskarna när du har levererat inköpen. Om möjligt, desinficera händerna. Tvätta dina händer noggrant med tvål då du kommer hem.

Text: Marjo Salmela ja Satu Puolitaival

Översättning: Ann Jokinen

Källor (en del enbart på finska):  

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
 2. Nappi Naapuri: https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu
 3. Siskot ja Simot: siskotjasimot.fi 
 4. SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri: https://rednet.punainenristi.fi/node/59317
 5. THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/hengityksensuojaimien-kaytto
 6. THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
 7. Arbetshälsoinstitutet: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus
 8. Livsmedelsverket: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-ja-sailyttaminen/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta-ja-elintarvikkeista/
Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan