Hoppa till innehåll

I "Pikku-Aurora" vågar man engagera

Engagerande kulturverksamhet har bevisligen ett inflytande på välbefinnandet och därmed en stor betydelse i samhället. Medverkan motarbetar ensamhet och tillför social gemenskap. Kultur, speciellt upplevd tillsammans, förbättrar och förlänger människans liv. Städerna har märkt betydelsen av medverkan och har tagit den som en del sina visioner. I Esbo vill man att kulturen är mångsidig och nåbar. Man vill ha deltagande kulturskapare av stadsborna.
Frivillighet är en form av deltagande och erbjuder goda möjligheter till att medverka i förverkligandet av gemensamma saker. Att göra tillsammans, ge, hjälpa samt vederlagsfrihet är viktiga för frivilligheten. Det uppkommer intresseväckande frivillighet då deltagarna tas med i planeringen av verksamheten.
Engagemang och frivilligverksamhet förverkligas ändå inte ännu på önskat sätt inom alla kommunorganisationer. För att finna praktiska medel beställde ett av Esbo stads kulturhus, Barnens kulturcenter Pikku-Aurora (ung. Lilla Aurora), ett studiearbete som gällde medverkan, vilket jag förverkligade under år 2017. Mitt arbete Uskalla osallistaa! (fri övers. Våga engagera!) sökte information och medel för hur man i praktiken skulle kunna förverkliga medverkan i Pikku-Aurora, dvs. ta kunderna med i planeringen och förverkligandet av innehåll. I mitt arbete undersökte jag medverkan via teori, intervjuer och praktik. Jag gjorde upp modellen för engagemang i Pikku-Aurora baserad på erhållen information. Det är ett konkret verktyg för engageringsarbetet. Modellen kan tillämpas i andra organisationer som arrangerar engagerande verksamhet.
Vid medverkan är kunden någonting mera än en besökare som kommer på plats. Hen deltar t.ex. i verksamhetens planering och förverkligande. I takt med verksamheten utvecklas och förstärks egen medverkan. Som en praktisk del av studiearbetet förverkligade vi en engagerande danstillställning “J-perän Jenkat” baserad på en idé från invånarna. Tillställningen samlade över 100 besökare och visade vilka fina resultat man kan uppnå via engagemang.
I mitt studiearbete kommer jag fram till att engagering sist och slutligen är interaktion. Dvs. att lyssna, diskutera och ta den andra i betraktande. Kommunorganisationen bör ta engagering till en fast del av organisationens övriga verksamhet och lära sig stå ut med osäkerheten den medför. De förhållanden som kommunorganisationen erbjuder, möjliggör ett förverkligande av kommunbornas egna visioner och att de kan stå upp som faktiska aktörer.
Kaisa Pikkarainen
Skribenten studerar som bäst kulturproduktion och ledarskap för frivilligverksamhet i den öppna yrkeshögskolan vid Humak (fritt övers. Humanistiska yrkeshögskolan). Hon överlämnade i november 2017 sitt studiearbete om medverkan Uskalla osallistaa! Kunnallinen kulttuurilaitos osallistajana. Case: Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, Espoon kaupunki. Arbetet går att ladda och läsa här.

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan