Hoppa till innehåll

”Ingen kamp om styrelseplatserna, snarare så att man får lirka”

Efter besök hos 58 förbund och centralorganisationer I Svenskfinland är det några saker som blivit väldigt tydliga. Först och främst de att Studieförbundets medlemmar är väldigt olika och därmed på manga sätt inte jämförbara, säger Mari Pennanen i Förbundsbarometern 2017.
Det krävs stort mod av både förtroendevalda och anställda att våga vidta förändringar. Ofta sägs det att förbunden är väldigt ”förändringströga”, men det har åtminstone delvis motbevisats under Besöksrundan. Många av organisationerna är i startgroparna när det gäller digitalisering. Vissa har redan tagit modiga, och kanske rentav nödvändiga, steg framåt. Man har flyttat över bokföringen till molnet, medlemsregistret är numera ett välfungerande arbetsredskap, kommunikationen sköts via sociala medier och allt fler funktioner sköts på nätet. Det här är också något som flera suckar över då de inser att mycket borde göras, men att resurserna inte finns.
Förbunden blir allt mer professionella i sina arbetssätt, och angående den här biten kan förbunden ha stor nytta av varandras erfarenheter och lösningar. Studieförbundet erbjuder anställda inom förbunden att delta i nätverksamhet, både för att lära känna personer med liknande uppgifter inom andra förbund, och för att gemensamt diskutera olika aktuella teman.
Intresset för frågorna har inte ändrat, men sättet att engagera sig har ändrat
De flesta av Studieförbundets medlemmar har personmedlemmar på någon nivå inom organisationen. Bland dem som har personmedlemmar är det ganska vanligt att medlemsantalet sakta men säkert går neråt. Här ses man trenden att färre vill binda sig vid ett medlemskap, hellre vill man bidra med punktinsatser. för förbunden gäller det att nappa den här trenden och hitta på sätt att låta människor få engagera si på anda sätt än genom medlemskap. Det finns även de som har stigande medlemsantal, för en del som en följd av hårt arbete, och för andra snarare som en följd av olika fenomen i samhället där ett medlemskap är ett sätt att ta ställning.
Läs mär i Förbundsbarometern 2017 här.
Text: Anitta Raitanen, Medborgarsarenan
Bildtext: Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen har kartlagt de finlandssvenska förbunden och i Förbundsbarometern presenteras både alla medlemsförbund och de trender och teman som är aktuella i förbundsvärlden just nu. Foto: Astrid Lindroos.

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan