Hoppa till innehåll

Känna sig bra med frivilligarbete

Ibland kan livet kännas betydelselöst. Kanske vi i onödan söker specialiteter till vardagen för krångligt. Som ersättning till fallskärmshoppning, värmeyoga eller resande kunde också fungera att söka livsinnehåll genom att hjälpa. Så gör ju mången vid sidan om sina hobbyer. Grannhjälp är en naturlig del i ett samfund av lämplig storlek. Det är trevligt att hämta en butikskasse till grannens äldre, ifall man själv har mera krafter. När en människa känner sig vara en viktig del av ett samfund så får dagarna ett nytt innehåll. Det känns bra då man inte behöver fundera på vad för nytta jag har eller tänka på om månntro någon annan har nytta av det här.
Någon i behov av hjälp kan bli rent oförmärkt i det egna grannskapet eller i närkretsen. Vi har blivit allt skyggare att erbjuda hjälp eller be om hjälp. ”Vad tänker den där om mig ifall jag blandar mig i?”, funderar många. Det är bra att minnas att det inte är framfusigt att fråga en annan hur det går eller klarar du dig. Det är likgiltighet att inte fråga. Denna naturliga förmåga har blivit försvagad i dagens samhälle. Därför är det bra att det finns föreningar som möjliggör anknytningen mellan behov och hjälp. Ta kontakt med dem ifall du vill göra frivilligarbete.
Jag gillar inte tanken på att systemet må sköta. Själviskhet är en av människosläktets största misstag. Frivilligarbete är ett tecken på en vilja att delta och påverka, utan frivilligarbete skulle det inte finnas folkrörelser eller föreningar. Min mor lärde mig redan i min barndom att uppskatta alla människor. Jag lärde att när man lever också för andra än en själv, så kan man finna lyckan.
Inte heller i det här arbetet kommer glädjen enbart från stora lagstiftningsförändringar eller förbättringar i budgeten. Man kan få bra att vara också från vardagens hjälp till en närstående. 
Jag har försökt föra det här budskapet vidare också i riksdagen. Jag är ordförande för frivilligarbetets stödgrupp i riksdagen. Vi har via vårt eget exempel velat visa, att det finns tid för frivilligarbete ifall det finns vilja.
Stödgruppen för frivilligarbetet har grundats år 2009. Representanter från alla riksdagsgrupper är med. Syftet är att få bort hinder, rättighet och uppskattning, ett förbättrat samarbete med föreningar, att framhäva kamratskapets och kamratstödets betydelse, att ta i betraktande frivilligarbetet i de stora förändringarna (sote, utbildning, RAY dvs nutida STEA etc.).
Samarbetet med justitieministeriets demokratinätverk är en viktig del av vårt arbete och vi vill tillsammans riva hindren för frivilligarbete tillsammans med det normavyttringsarbete som Anne Berner drar. Aktiv och slagkraftig verksamhet, seminarier, jippon, utdelning av information till lagstiftningsarbetet. Vår senaste idé var att glädja med en liten korthälsning till de verksamma i vardagen. Kampanjen lyckades fint och flera riksdagsledamöter sände tiotals hälsningar till fältet.
 
Anne Kalmari, riksdagsledamot
Ordförande för frivilligarbetets stödgrupp i riksdagen
 
VE-kiitos-olet-tarkea-pyoreaMedborgararenan startade kommunvalsvåren med att erbjuda en möjlighet för dem som deltagit i Tack du är viktig -kampanjen, Riksdagens frivilligverksamhets stödgrupp, att skriva till Medborgararenans nyligen förnyade VerkkoAreenan/Nätarenan/Webarenan om kamratstöd, frivilligverksamhet eller i allmänhet om medborgaraktiviteter i den nya kommunen. Man kan sända sin artikel senast den 4.4.2017 till adressen katja.reinikainen( )kansalaisareena.fi.
 
 

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan